Hopp til hovedinnhold


Norske ambulanser kjørte til sammen 781 ganger rundt jorda i 2014

I dag kom Statistisk sentralbyrå (SSB) med nøkkeltall for spesialisthelsetjenesten for fjoråret i Norge. 

Ambulanser på oppdrag kjørte 31,3 millioner kilometer i 2014. Dette tilsvarer omtrent 781 ganger rundt jorda ved ekvator, skriver SSB.
SSB skriver også at ambulansetjenesten «utgjorde en liten del av driftskostnadene». Totale driftskostnader for spesialisthelsetjenesten var på nesten 112 milliarder kroner i 2014.
4 av 100 helsekroner gikk til ambulansetjenester.
Helse Sør-Øst oppgir å ha 208 ambulansebiler i drift i 2014, som gjorde til sammen 368 779 oppdrag.
Her kan du sjekke ambulansetallene
Oslo universitetssykehus har 48 ambulansebiler som gjorde 140.363 oppdrag, ifølge SSB.
Sykehuset Innlandet oppgir å ha 53 biler, og gjorde 59.306 oppdrag.
Sykehuset Østfold hadde 20 biler og 42.911 oppdrag.
Sørlandet Sykehus hadde 30 biler og 33.491 oppdrag.
Sykehuset Telemark og Vestfold 33 biler og 52.304 oppdrag.
Vestre Viken 24 biler og 40.404 oppdrag.
Ifølge SSB har Oslo universitetssykehus fått fire nye biler i året som gikk, Sykehuset Telemark fire til, Sykehuset Innlandet en, mens Vestre Viken har fem færre biler. Det siste kan forklares ved at Sykehuset Telemark har overtatt driften av stasjonene på Notodden og Rjukan for Vestre Viken.
Helse Vest har ifølge SSB totalt 93 biler og hadde 130.797 oppdrag i 2014.
Helse Stavanger har 17 biler og 30.356 oppdrag.
Helse Fonna 19 biler og 23.386 oppdrag.
Helse Bergen 27 biler og 59.483 oppdrag.
Helse Førde 30 biler og 17.471 oppdrag.
I Helse Vest har Helse Stavanger og Helse Fonna en bil mindre, ifølge SSB. Ingen har fått flere.
Helse Midt-Norge har totalt 107 biler i drift, og gjorde 86.725 oppdrag i 2014, og har økt med hele 12 biler sammenlignet med 2013, ifølge SSB sin statistikk.
Helse Nord hadde 120 ambulanser og totalt 79.103 oppdrag i 2014.
Helse Finnmark: 30 biler og 18.601 oppdrag.
Universitetssykehuset i Nord-Norge: 45 biler og 28.886 oppdrag.
Nordlandssykehuset 29 biler og 18.727 oppdrag.
Helgelandssykehuset 16 biler og 12.889 oppdrag.
Universitetssykehuset i Nord-Norge har en bil mindre enn i 2013, ifølge SSB.
Totalt blir dette 528 ambulanser som gjorde til sammen 665.404 oppdrag i 2014, mot 653.726 i 2013. Det utgjør 11.678 oppdrag flere enn i 2013. Det utgjør en historisk lav økning sammenlignet med de siste årene på 1,75 prosent.

Liten økning i oppdragsmengde

I Helse Sør-Øst kjørte noen tjenester færre oppdrag i 2014 enn i 2013. Mest markant går Oslo universitetssykehus ned med 2422 oppdrag færre. Dette er trolig effekten av å ha satt inn transportambulanser, eller såkalte hvite biler. Vestre Viken kjørte også 1326 oppdrag færre i 2014.
I alle de andre tjenestene i Helse Sør-Øst øker oppdragsmengden. Aller mest økte Sykehuset Vesfold og Telemark med hele 4874 flere oppdrag. Forklaringen ligger også her i at noen stasjoner ble flyttet fra Vestre Viken og under Sykehuset Telemark i fjor; Notodden og Rjukan. Ellers øker Sykehuset Innlandets oppdragmengde med 2240, Sykehuset Østfold med 798 og Sykehuset Sørlandet med 2149.
I Helse Vest har økningen vært på kun 1454 flere oppdrag i 2014 sammenlignet med 2013.
Også her er det ulike trender. Helse Fonna har 891 færre oppdrag i 2014, Helse Stavanger hadde 239 flere oppdrag i 2014, Helse Bergen 737 og Helse Førde hadde en økning på 1369. Her kan det også være snakk om at noen stasjoner har byttet helseforetak.
I Helse Midt-Norge økte oppdragsmengden med 2972 oppdrag, mens i Helse Nord ble det 939 flere oppdrag totalt.
Også her er det noen tjenester som har færre oppdrag i 2014 enn i 2013: UNN hadde 49 oppdrag mindre, og NLSH 185. Her økte oppdragsmengden med 889 i Helse Finnmark og 284 i Helgeland.
Det er store forskjeller mellom ulike deler av landet i hvor langt et gjennomsnittlig oppdrag er.
Kortest kjører ambulansene knyttet til Oslo Universitetssykehus og Helse Bergen, som i snitt kjører under 30 kilometer per oppdrag. Lengst kjører de i Helse Førde, hvor et gjennomsnittlig oppdrag er på over 100 kilometer.
Totalt var det ansatt om lag 133 000 personer i spesialisthelsetjenesten. Nesten ni av ti var ansatt i den statlige delen av tjenesten, oppgir SSB.
Se hele statistikken hos SSB