Hopp til hovedinnhold


Ambulanser i storsmell

Et forhastet vedtak om å kjøre ambulansene selv har påført Helse Midt-Norge en alvorlig økonomisk hodepine, skriver Adressa i dag på lederplass.
Etter bare fire måneders drift har det nyetablerte helseforetaket Ambulanse Midt-Norge sprengt sitt budsjett med 32 millioner kroner. På årsbasis kan underskuddet bli adskillig større. Administrerebnde direktør i foretaket, Håkon Gammelseæther, innrømmet nylig overfor Levanger-Avisa at budsjettsprekken er dramatisk. Med rette.
I alle år har ambulansetjenesten i Midt-Norge vært drevet av private selskap., mange med lang erfaring og stor kompetanse i bransjen. Helse Midt-Norge kjøpte tjenester hos de ulike selskapene basert på anbud. I den grad det var problemer med denne ordningen, skyldtes det en periode det regionale helseforetakets eget rot. Det var ikke fremført klager på den faglige standarden på tjenestene.
I 2011 vedtok styret i Helse Midt-Norge å overta driften av ambulansene selv. Flere styremedlemmer, også daværende styreleder Kolbjørn Almlid, var i utgangspunktet skeptisk til å innføre ordningen, som var dårlig utredet med tanke på de økonomiske konsekvensene av vedtaket. Den faglige begrunnelsen for å overta ambulansetjenesten, var en sykehusfremtid der de såkalte prehospitale tjenestene får en større rolle.
Les hele lederen hos Adressa