Hopp til hovedinnhold


Ambulanser frakter folk som kunne tatt drosje

Falske alarmer og unødvendige transportoppdrag er blitt en belastning for ambulansetjenesten. - Folk bør tenke seg om før de ringer, sier avdelingsoverlege til Bergens Tidende.
I fjor utførte Helse Bergen 59.700 ambulanseoppdrag. Det er drøyt 7800 flere enn i 2008.
Guttorm Brattebø, sjef for Akuttmedisinsk avdeling ved Haukeland universitetssykehus, mener tallene tyder på at terskelen for å be om ambulanse er lavere i dag enn for seks år siden.
– I det samme tidsrommet er det ikke registrert en tilsvarende økning i ulykker, forverring av folkehelsen eller annet som kan forklare utviklingen, forteller han.

– Bare tull

Brattebø opplever at folk ringer etter ambulanse før de har undersøkt hva som har hendt eller tilstanden til pasienten. Da sendes det ofte en ambulanse for sikkerhets skyld.
– Det er også mye mas knyttet til helgefylla natt til lørdag og søndag. Igjen må vi på bakgrunn av meldingene sende ambulanser på akuttoppdrag, selv om det siden viser seg at det bare er tull, sier avdelingsoverlegen.

Langt dyrere

Når ambulansen rykker ut til falsk alarm, eller rekvireres til oppdrag som kan løses av andre, får det uheldige følger.
– Ettersom bevilgningene til ambulansetjenesten ikke øker i samme takt, medfører det større arbeidspress, flere tøffe prioriteringer for ambulansesjåførene samt lengre ventetid, forteller Brattebø.
Han ber folk tenke seg om, og vurdere hvorvidt alternativ transport kan benyttes i stedet.
– En tur med taxi i Bergen koster gjerne 400 kroner. Bruker man ambulanse på den samme strekningen, er prisen 4000 kroner. Det er dårlig samfunnsøkonomi. Ambulanse skal brukes når man trenger medisinsk behandling eller overvåking, eller bare kan ligge, sier Brattebø.

Forbereder kampanje

Nå forberedes det en kampanje på Haukeland universitetssykehus for å sette søkelyset på unødvendig bruk av ambulanse. Brattebø forteller at kampanjen primært retter seg mot leger, sykepleiere og andre som bestiller transport av pasienter.
– Det er ingen automatikk i at en pasient som har ankommet sykehuset i ambulanse, også må ha ambulanse på vei hjem. Etter behandlingen har vedkommende gjerne kviknet til. Hvis man er frisk nok til å sitte, kan man som regel også ta taxi, sier Brattebø.
Les mer om saken hos Bergens Tidende