Hopp til hovedinnhold


Ambulanser finner ikke fram

Manglende gateadresser kan koste liv. Det er ikke lovpålagt at alle skal ha en gateadresse. 99 kommuner har ikke én eneste.

Manglende gateadresser kan koste liv. Det er ikke lovpålagt at alle skal ha en gateadresse. 99 kommuner har ikke én eneste.

Sekundene teller når brannvesen, politi eller ambulanse skal finne fram. Det beste verktøyet de har for å finne mennesker i dag, er gateadresser, gjerne plottet inn på en GPS. Uten gateadresse kan det bli vanskelig for ambulansepersonalet å finne fram.

– Liv i fare. Norske kommuner er imidlertid ikke pålagt å gi alle eiendommer gateadresse.

– Det er veldig viktig at kommunene er flinke til å gi navn og merke på en måte som gjør det lett for oss å finne fram. Liv og helse står på spill, sier Torer Frøyset, assisterende avdelingssjef for akuttmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold til Vårt Land.

Det samme mener Statens kartverk:

– Manglende gateadresser kan i verste fall sette liv i fare, sier Åge Hadler i Statens kartverk til bladet Hus og Bolig.

Fant ikke fram. I dag har bare åtte kommuner alle eiendommer registrert på gateadresse. 99 kommuner har ikke en eneste gateadresse, mens resten har en blanding. De 800.000 eiendommene som ikke har gateadresse, er registrert med gårds- og bruksnummer, såkalt matrikkeladresse. Denne kan ikke brukes på de fleste GPS-er.

Arnstein Ressem fra Melhus kommune i Sør-Trøndelag har fått erfare problemet. Boligfeltet han bor i, har ikke gateadresse.

– Vi hadde nylig innbrudd her, og da klarte ikke engang politiet å finne oss. De endte opp lenger unna og måtte spørre seg fram. Det samme skjedde da en nabo trengte ambulanse. Den måte guides på telefon hele veien. Det er bekymringsfullt. Man kan jo lett tenke seg at man ikke har noen til å hjelpe med guiding, forteller han til Hus og Bolig.

Ingen røyk. God merking er særlig viktig for ambulansepersonell.

– Når det brenner, så ser man røyken, mens sykdom ikke syns fra utsiden. Mange syke har heller ikke personer som kan komme ut og møte oss, sier ambulansesjef Frøyset til Vårt Land.

Fra å ha små enheter som dekket én kommune, har man i store deler av Norge gått over til sentraliserte nødsentraler som dekker store områder.

– Det fører til at lokalkunnskapen forsvinner og man blir enda avhengige av kart.

Forsinkelser. Frøyset berømmer kommunene i Østfold til å lytte til utrykningsetatenes råd om merking. Men håper de og kartmyndighetene kan bli bedre til å oppdatere kart raskere.

– Det kan gå et halvt år før nye veier og boligfelt finnes i kartsystemene, og skjer det noe der i mellomtiden, så kan det by på problemer.

Ressurser. Mangel på tid og penger er grunnen til at Melhus kommune ikke har full adressering. Skilting og planlegging koster.

– Når ressursene er knappe, er det slike ting det går ut over. Det er enkelt å skyve dette til side, sier avdelingsingeniør i kart- og oppmålingsavdelingen i Melhus kommune, Roar Dørum, til Hus og Bolig.

Les hele saken i Vårt Land: Ambulanser famler i blinde