Hopp til hovedinnhold


Ambulanser får lov til å kjøre raskere

DANMARK: Fremover får visse ambulanser som ikke kjører utrykning mulighet for å sette farten opp på både motorveier og øvrige veier, skriver BeredskabsInfo.

På motorveier heves den tillatte hastigheten fra 80 til 100 km. i timen, mens den på øvrige veier heves fra 70 til 80 km. i timen. Den høyere hastigheten forutsetter dog at den enkelte ambulanse er særlig godkjent.

Det er Justitsdepartementet og Trafikstyrelsen som etter anmodning fra de fem regionene er i gang med å utarbeide nye regler om høyere hastighetsgrenser for visse ambulanser. Reglene fraviker de normale hastighetsgrensene i veitrafikkloven.

De nye reglene vil gjelde for ambulanser med en tillatt totalvekt på over 3500 kilo, men ikke over 4000 kilo. Disse ambulansene vil bli omfattet av de såkalte Tempo 100-reglene hvor ambulanser etter særlig godkjenning får lov til å kjøre raskere.

Reglene gjelder kun ved kjøring uten utrykning.

Les mer om saken hos BeredskabsInfo