Hopp til hovedinnhold


Ambulanser avskiltet

NTS Ambulanse har den siste tiden opplevd å få flere ambulanser avskiltet.

NTS Ambulanse har den siste tiden opplevd å få flere ambulanser avskiltet. Årsaken skal ha vært manglende EU-kontroll og forsikring. Region- og kvalitetsleder Johnny Hagen skylder på rot hos verkstedene og papirtrøbbel i forbindelse med flere selskapsfusjoner.

Problemet ligger ifølge Hagen i to selskapsoverdragelser. Den første mellom Elverum ambulanse i 2007. I 2008 ble NTS Ambulanse opprettet.

Avskiltet

Fredag i forrige uke ble en ambulanse i Elverum avskiltet. Hagen bekrefter at det samme skjedde med en ambulanse i Trysil for en tid tilbake.

Statens vegvesen bekrefter at det var manglende EU-kontroller som lå til grunn for at to ambulansene ble avskiltet.

- Det er oppstått problemer i forbindelse med selskapsendringene omregistreringen av bilene. Det har gjort oppføringene i motorvognregisteret ukorrekte. Omregistreringen av bilene krever styrets underskrift. I tillegg har verkstedene våre vært sløve med å sende inn korrekt informasjon etter at bilene våre ble EU-godkjent første gang, forklarer Hagen overfor Østlendingen og sier at han har dokumentasjon på at EU-kontrollene ble gjennomført slik de skal. Likevel ble flere biler EU-godkjent på nytt i helga. 

Østlendingen har vært i kontakt med verkstedet som godkjente totalt tre ambulanser i helga. På grunn av ferieavvikling har de ikke kunnet kommentere påstandene om rot fra verkstedenes side.

- Kunne NTS Ambulanse ha gjort ting annerledes for å unngå dette?
- Vi har ikke fått noe varsel om at dette var noe problem og trodde at alt var ok. Nå har vi endret på rutinene og sørget for at dokumentasjon for gyldig og gjennomført EU-kontroll skal ligge i bilene, forklarer han.

Forsikringsrot?

- Forsikringsforholdene rundt bilene skal heller ikke ha vært i orden?
- Vi har fått bekreftet fra vårt forsikringsselskap at alt er i orden. Alle våre biler er korrekt forsikret. Det er de samme omregistreringsproblemene som har gjort at denne informasjonen ikke har kommet opp i motorvognregisteret, forklarer han.

NTS Ambulanse skal avgi forklaring til sin oppdragsgiver Sykehuset Innlandet om saken. Hagen beskriver dialogen med dem som grei og oppklarende.

- Vi hadde en ambulanse ute av drift i ti minutter fredag. Nå er alle våre enheter i ordinær drift, understreker Hagen.

Ber om redegjørelse

Divisjonsdirektør for divisjon prehospitale tjenester, Aage Westlie, ved Sykehuset Innlandet opplyser at han har bedt om en tilbakemelding fra NTS Ambulanse i denne saken.

- Jeg fikk kjennskap til denne saken først på fredag og vet ikke mer om dette enn det du forteller meg nå. Mitt første fokus var da å sørge for at beredskapen ut mot publikum ble opprettholdt. Det har ikke vært noe problem som følge av denne saken, understreker han.