Hopp til hovedinnhold


Ambulanseprosjektet til Sykehuset Innlandet

Sykehuset Innlandet har etablert et eget prosjekt som de neste tre årene skal arbeide med overtakelse av de private ambulansetjenestene.

Sykehuset Innlandet har etablert et eget prosjekt som de neste tre årene skal arbeide med overtakelse av de private ambulansetjenestene, skriver de på sine nettsider.

Les også: Ønsker å forskyve tidspunktet for avprivatisering

Følger tidsplanen likevel

Avdelingssjef Odleif Bakken, divisjon Prehospitale tjenester, er tilsatt som prosjektleder. I løpet av den siste tiden har det vært møter med eiere og ansatte i ambulansetjenestene som fra 1. januar 2011 skal innfases i SI. Første møte var med ambulansetjenesten i Nordre og Søndre Land, deretter fulgte ambulansetjenesten i Gausdal og Midt-Gudbrandsdal og til slutt Eidskog og Kongsvinger.

Bakken hadde med seg et budskap både til eier og ansatte om at SI ønsket å legge opp til at prosessen med "avprivatisering" skal være basert på dialog. Alle som i dag er tilsatt i de respektive ambulansetjenestene blir tilbudt jobb i SI.

Hvorfor skal tjenesten integreres i SI:

  • Ambulansetjenesten er en del av sykehusets kjernevirksomhet og anses som sykehusets forlengede arm utad.
  • Det forventes at ambulansetjenesten vil ta i bruk ny teknologi og komplekst utstyr, noe som i større grad stiller krav til kompetanse. Det er viktig å utvikle tjenesten likt i hele området.
  • Flere behandlingsløp vil starte i ambulansen og personellet vil i større grad utføre medisinskbehandling sammen med sykehusets leger. Krever tettere samarbeid.
  • Sykehus kan ikke gå konkurs, mens det kan derimot private ambulanseaktører. Dette er en risiko og kan true tilbudet til befolkning.
  • Det er ikke påvist kvalitetsmessige forskjeller mellom privat og offentlig drift, men den faglige utviklingen i tjenesten krever større kontroll med utøvelsen

Les mer om saken på Sykehuset Innlandets nettsider