Hopp til hovedinnhold


Ambulansepersonells erfaring med å ha legevaktlege med på akuttoppdrag

Ambulansepersonell ynskjer å ha legevaktlegen med på vanskelege akuttoppdrag viser den nye studia frå forskarar ved blant anna Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Universitetet i Tromsø, skriv Uni Helse si nettside.

d61d44254608dd06ccdd2ff02982d14d

Fire fokusgruppeintervju blei gjennomført med ambulansepersonell frå fire ulike ambulansestasjonar i Noreg.

Hovudfunn:

  • Ambulansepersonell ynskjer å ha med legevaktlegen på vanskelege akuttoppdrag
  • Å ha med legevaktlegen vert assosiert med betra pasientbehandling
  • Faglege krav er nødvendig for legar som skal ta del i legevaktarbeid, og informantane foreslo formalisert trening mellom ambulansepersonell og lege på vakt.

Studia er publisert i Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine

Les heile studia her: http://www.sjtrem.com/content/22/1/47/abstract

Les meir hjå Uni Helse