Hopp til hovedinnhold
Fra Sykehuset Østfold. Foto: Live Oftedahl
Fra Sykehuset Østfold utenfor akuttmottaket. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


– Ambulansepersonellet i Sarpsborg dolkes i ryggen

Onsdag vedtok utvalg for plansaker at det skulle utredes alternative plasseringer for ny ambulansestasjon i Sarpsborg.

Husker dere de i gule biler og med røde uniformer som alle klappet for i våres da pandemien rammet og vi alle følte oss utrygge? spør Marius Bjørndalen, foretakstillitsvalgt  i Fagforbundet Sykehuset Østfold i Sarpsborg Arbeiderblad.

Marius Bjørndalen, foretakstillitsvalgt  i Fagforbundet Sykehuset Østfold.

De som uansett risiko for selv å bli smittet kommer til unnsetning når det trengs akuttmedisinsk hjelp. Det er de som nå dolkes i ryggen av byens politikere, ledet an av Senterpartiet med støtte av en samlet opposisjon.

Senterpartiets kuvending nå i sluttfasen vil kunne få alvorlige konsekvenser for arbeidsmiljøet og hverdagen til de ansatte ved ambulansestasjonen i Sarpsborg.

De har gjennom mange år jobbet under særdeles dårlige bygningsmessige forhold med plassmangel, avstengte rom, funn av muggsopp og dårlig inneklima.

Prosessen med å få på plass en større og mer moderne ambulansestasjon er allerede langt på overtid, og dette har vært det berømte halmstrået de har trengt for å holde ut arbeidsdagene under de uverdige og krevende forholdene i det dårlige bygget politikerne nå skal frede.

Under onsdagens behandling i planutvalget røk også halmstrået, til tross for at Arbeiderpartiet kjempet hardt for å få flertall for godkjenning av detaljreguleringen.

Om reguleringen ikke godkjennes av bystyret 6. oktober vil de ansatte ved ambulansestasjonen i Sarpsborg igjen kastes ut i nye år med usikkerhet, dårlig arbeidsmiljø og alt for trange lokaler.