Hopp til hovedinnhold


Ambulansepersonell stiller spørsmål ved politireformen

– Vi er ikke utdannet for å gå imellom fylleslagsmål. Vi skal ha fokus på å redde liv, sier foretakstillitsvalgt Frank Grydeland i Helse Nord-Trøndelag til Trønder-Avisa.
Les også: Vil la helsevesenet ta seg av psykisk syke og berusede
Det sier Grydeland etter å ha hørt justisministeren si at ambulansearbeidere skal overta transport av rusede og psykisk syke fra politiet.
Det gir en viss grunn til bekymring, selv om Grydeland holder døren åpen for at ambulansearbeiderne skal få tilført nye oppgaver.
– Vi kan være åpne for det, men da må det følge opplæring med. Men jeg synes det er utfordrende hvis vi skal overta politiets oppgaver, sier Grydeland, som synes regjeringens forslag virker vel lettvint.
– Jeg kan ikke se at dette er løsningen, vi kan ikke være noe politi. Det er pasienter vi skal ha fokus på, sier Grydeland.

Sikkerheten er viktig

Han er også opptatt av ambulansearbeidernes sikkerhet i slike tilfeller.
– Det er ei utsatt gruppe justisministeren snakker om, og vi vet at det blir flere tilfeller av rus og psykiatri, sier Grydeland, og legger til at ambulansearbeiderne samarbeider med politiet allerede i dag når det gjelder rus og psykiatri.
– Justisministeren snakker om å finne et pilotfylke der dette skal prøves ut. Kan Nord-Trøndelag være aktuelt som et pilotfylke?
– Ja, det kunne ha vært spennende. men et slikt prosjekt må være gjennomtenkt før det settes ut i livet, og det må følge god opplæring med, sier Grydeland.

Også Fagforbundet skeptisk

– Vi har verken verneutstyr eller adgang til å holde folk tilbake med makt, sier avdelingsdirektør Hans Martin Aase i Fagforbundet.
Fagforbundet, hvor mange ambulansepersonell er organisert, ser med uro på forslaget. Både på grunn av ambulansepersonellets sikkerhet, men også ut fra ressurssituasjonen.
– Ruspåvirkede og psykisk ustabile personer er det svært vanskelig å vurdere risiko på. Vi frykter at politiet vil nedprioritere oppdrag når vi ber om assistanse, sier Aase.
Han mener forslaget burde vært drøftet med representanter for helsesektoren før det ble lagt fram.
I dag bistår politiet jevnlig helsepersonell, men utfører også en del transportoppdrag av psykisk syke alene. Det har lenge vært en debatt om politifolk har nødvendig kompetanse, eller er de som er best egnet for å ta seg av dette.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa