Hopp til hovedinnhold


Ambulansepersonell sovner bak rattet

En arbeidsøkt kan medføre 200 til 250 mil bak rattet – en avstand som tilsvarer avstanden mellom Finnmark og Oslo.

En arbeidsøkt kan medføre 200 til 250 mil bak rattet – en avstand som tilsvarer avstanden mellom Finnmark og Oslo.

Ambulansepersonell i Øst-Finnmark forteller om svært mye overtid, og dager så slitsomme at de ikke husker turer de har kjørt.

Har sovnet bak rattet

Arbeidsbelastningen er så stor at flere forteller at de har gjennomført turer de ikke husker i ettertid, og at de har sovnet ved rattet.

– Hvis vi er så trøtte at vi ikke kan kjøre, er det bare å stoppe bilen. Det er vi som sjåfør som er ansvarlige, sier ambulanseansatt Magne Hansen.

– Er dere over den grensen noen ganger?

– Det vil jeg påstå.

Han kan ikke selv ikke huske at han har sovnet ved rattet. Men de fleste av kollegaene hans i Vadsø bekrefter at de har duppa av under fart.

Tre ganger over akseptert nivå

– En del jobber opp mot 600 timer i året, vil jeg tro. Jeg har ikke så mye, men en del andre har i de baner, sier Hansen.

Ole Kristian Barkve er nestleder i Ambulansepersonellets Yrkesorganisasjon (AMPY). Han kjenner ikke til lignende situasjoner andre steder i Norge, og forteller at vanlig praksis er å forsøke å få tak i vikarer før noen må ta på seg hele overtidsvakter.

Det finnes helt sikkert unntak, tror Barkve, men vanligvis aksepteres ikke overtid i en slik skala.

– Dette høres ikke bra ut. Meg bekjent er det akseptabelt med 200 timer overtid i året. Ut over det må man søke om dispensasjon. Og en tredobling av akseptert nivå, det er ikke bra.

– Vanskelig å si nei

Barkve sier at det er hver enkelt arbeidstaker sitt ansvar å si fra hvis man ikke føler seg skikket til å ta en tur på grunn av manglende hvile og søvn, eller på grunn av overtid.

– Men det å sette ned foten er ikke alltid like lett i dette yrket. Får du telefon en time før du er ferdig på jobb er det ikke så lett å si nei, selv om du vet at turen innebærer fire-fem timer kjøring.

Han mener dette er et distriktspolitisk problem.

– Når man velger å legge ned fødeavdelinger og slike ting, fordrer det lengre kjøreavstander for ambulansene. Dermed burde slike tiltak ført med seg et høyere antall ambulanser.

– Ukjent

Klinikksjef i Helse Finnmark, Grete Bru, sier at hun ikke har vært kjent med den store arbeidsbelastningen for ambulansepersonell i Vadsø, og at det er klare regler for hviletid, som også ambulansepersonell skal følge.

– Dette er helt nytt for meg. Det er fullstendig uakseptabelt at man skal ha en slik arbeidssituasjon. Hvis dette er tilfelle er det noe jeg vil ta tak i, og jobbe for å unngå, sier Bru.

Les hele saken og se innslaget til NRK Troms og Finnmark