Hopp til hovedinnhold


Ambulansepersonell: - Follo er stadig uten ambulanseberedskap

– Ambulansedriften i Follo er nå så uforsvarlig at vi roper et varsku, sier ambulansepersonell ved stasjonen i Ski.

– Ambulansedriften i Follo er nå så uforsvarlig at vi roper et varsku, sier ambulansepersonell ved stasjonen i Ski til Østlandets Blad.

Les også: Ambulansesjefen: - Vi har alltid beredskap

– Ofte, faktisk daglig, er det kortere eller lengre perioder hvor Follo står uten ambulanseberedskap, forteller Christian Aamodt og tillitsvalgt Åsmund Aune ved ambulansestasjonen i Ski.

De synes situasjonen er alvorlig, og at det er vanskelig å få gehør for at Follo må få flere ressurser.

Tre døgnambulanser

Follo med en befolkning på ca. 125.000 mennesker, har stasjonert tre døgnambulanser og to dagambulanser, i Ski og på Korsegården. Dagambulansene kjører frem til klokken 16 og 17 (i søndre Follo).

Antall ambulanser i Follo har stått på stedet hvil siden 1998. Til tross for at antall oppdrag øker med fem-seks prosent årlig.

Romerike, med dobbelt så stor befolkning, har til sammenligning 10 døgnbiler, seks dagbiler, to anestesilegebiler /-helikoptre og døgnåpen legevakt.

Oppdrag tar lengre tid

Fra januar 2011 er Aker byttet ut med Ahus for Follo-befolkningen. Ambulanseoppdrag mellom Follo og sykehuset på Lørenskog tar lengre tid enn da pasientene ble kjørt til Aker på Sinsen.

– Vi beregner fra 20 til 60 minutter lengre tid f.eks. på ruten Ski, Drøbak, Drøbak, Ahus og tilbake til Ski, sier Aamodt.

Rammer akuttberedskap

Det er få ambulanser, og de skal utføre stadig flere oppdrag.

– Vi brukes for eksempel på åpenbare legevaktoppdrag, sier Aune.

– AMK ønsker ikke flere negative medieoppslag. Da sender de heller en ambulanse for mye enn å få kritikk.

Når ambulanser som er ment for akuttoppdrag også må utføre stadig flere transportoppdrag, som syketransport fra sykehus til sykehjem/bolig, går dette også utover akuttberedskapen.

– Vi ser også at Ahus sender pasienter litt for tidlig ut, slik at de legges raskt inn igjen.
Helseekspressen fra Ahus mot Follo om ettermiddagen kjører ofte før pasienter er utskrivingsklare. Da blir det ofte hjemtur i ambulanse.

Flere ressurser

De håper nå at Helse Sør-Øst tar grep for å øke akuttberedskapen i Follo.

– Vi trenger flere ressurser, flere ambulanser, og bedre måter å løse oppdragene på. I Bergen har de f.eks. egne psykiatriambulanser. Bærum har egen bil med legevaktlege/sykepleier som kjører rundt på sykebesøk, og som dermed avlaster ambulansene.

Les mer om saken i Østlandets Blad