Hopp til hovedinnhold


Ambulansepersonell filmer under akuttoppdrag

Helsepersonell i ambulansetjenesten filmer pasienter under akuttoppdrag, og deler iblant opptakene på sosiale medier. Statens helsetilsyn minner om taushetsplikten, skriver Dagens Medisin.
Det har utviklet seg en praksis der helsepersonell i ambulanse- og redningstjenesten bruker private mobiltelefoner for å ta bildeopptak av pasienter, uten å ha innhentet samtykke. Det melder Statens helsetilsyn.
På sosiale medier
Opptakene brukes som dokumentasjon og i læringsøyemed, men legges også ut på sosiale medier og deles via MMS, slik at det er allment tilgjengelig.
Helsetilsynet påpeker at dette kan føre til at pasienten blir gjenkjent. Praksisen foregår flere steder i Norge.
Les mer om saken hos Dagens Medisin