Hopp til hovedinnhold


Ambulansepersonell fikk pris

Ambulansepersonell ved avd. Nord-Trøndelag mottok Pasient- og brukertilfredshetsprisen for 2013, melder Trønder-Avisa.
Les også i Namdalsavisa: Hedret 170 ansatte – Det handler om å ta seg av mennesker, veldig ofte i de aller mest sårbare og hjelpeløse situasjonene en kan tenke seg, sa Pasient- og brukerombud Kjell J. Vang som brukte de store bokstavene da han delte ut prisen – og la til at det er like viktig med menneskelig kompetanse, empati, respekt, omsorg i en slik jobb som det rent faglige.
Prisen ble overrakt av pasientombud Kjell Vang fra Pasient- og brukerombudet i Nord-Trøndelag til ansatterepresentanter fra Ambulanse Midt-Norge avd. Nord-Trøndelag i lokalene til pasientombudet på Fylkets hus på Steinkjer mandag.

Fornøyde brukere

Pasient- og brukerombudet skal bidra til at pasienters og brukeres behov, interesser og rettsikkerhet ivaretas overfor statlig spesialisthelsetjeneste og kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg skal ombudet arbeide for å bedre kvaliteten i tjenestene.
Det er naturlig nok mest negative forhold som ivaretas av Pasient- og brukerombudet. Likevel ser man at de fleste pasienter og brukere er fornøyde, og at tjenestene legger vekt på å utvikle kvalitet, samt fremme pasient- og brukertilfredshet.
Les mer om saken hos Trønder-Avisa