Hopp til hovedinnhold


Ambulanseordning i Tinn blir tilsynssak

Fylkesmannen i Telemark har opprettet tilsynssak mot Vestre Viken HF i forbindelse med ambulansetilbud i Tinn etter stengning av Riksvei 37 langs Tinnsjøen.
Fordi Tinnsjøveien har vært stengt av ras de siste dagene, har det vært problemer med ambulansetjenesten til Tinn kommune.
Fylkesmannen i Telemark har mottatt bekymringsmeldinger når det gjelder ambulansedekningen for Tinn i denne situasjonen. Fylkesmannen har derfor  opprettet tilsynssak mot Vestre Viken HF, som har ansvaret for ambulansetjenestene til Tinn, for å vurdere om ambulansedekningen er forsvarlig i denne situasjonen.
Saken er gitt høy prioritet og Fylkesmannen håper på en rask respons fra Vestre Viken HF.
Krever flere svar
Tema for saken er om ambulansedekningen for Tinn i denne rasperioden er forsvarlig i henhold til lov om spesialisthelsetjenster § 2-2, og i henhold til Forskrift for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, der bl.a. §17 er særlig relevant.
Er det riktig at Vestre Viken HF i denne perioden har brukt en ekstra ambulanse uten autorisert ambulansepersonell, og at bemanningen av denne ambulansen er overlatt til brannvesenet?
Hva slags ambulansebil har vært brukt, med hva slags utrustning/utstyr og hva slags personell? Vi ber om svar på disse spørsmålene og dessuten en generell uttalelse til saken, inkludert en oversikt over hvordan ambulansetjenesten for Tinn kommune er organisert under ordinære forhold og under kriser.
Les mer om saken hos Fylkesmannen i Telemark