Hopp til hovedinnhold


Ambulanseoperativ utdanning 2014 i uke 41

133falck
Ambulanseoperativ utdanning for ambulansepersonell på Oppdal  25- 30. august er fullt. Det blir nytt kurs i uke 41, kull 25. Meld deg på her!
Kurset tilfredsstiller kravet etter § 17 «forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus av 18.3.2005»

Målsetting for utdanningen:
Målsettingen for utdanningen er å gi deltakerne en innføring i ambulanseoperative emner. Deltagerne skal få forståelse for hvilke ulike typer oppdrag ambulansepersonellet kan bli stående ovenfor og videre kunne bedømme risiko og sikre seg selv og andre i forhold til dette. Elevene skal kunne lede og organisere ulike hendelser og være i stand til å samarbeide med andre etater.
Organisering og gjennomføring av ambulanseoperativt utdanning:
Kurset er på til sammen 75 timer hvor av 50 timer er teori med klasseromsundervisning, gruppearbeid og innlevering av selvstendig arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene løses før samlingen og evalueres av veileder. (Oppgavene sendes ut ca. 14 dager før samlingen)
Samlingen arrangeres over seks påfølgende dager og inneholder 25 timer praktiske øvelser. Disse øvelsene gjennomføres ute og innebærer brannvern, frigjøring fra bilvrak, vann- og tauredning, scenariotrening.
Det vil utelukkende anvendes instruktører med god kunnskap og erfaring i de aktuelle emnene.
Ambulanseoperativt kurs inneholder følgende emner:

 • Aktuelle lover og forskrifter som berører ambulansetjenesten
 • Internkontroll og kvalitetssikring
 • Redningstjenestens oppbygning – skadestedslære
 • GPS/ Locus / kartverk og orientering
 • Helseradionettet / Tetra / sambandsprosedyrer
 • Debrifing i det daglige, – og etter større hendelser (Stress- og krisehåndtering)
 • Lederrollen – situasjonsbestemt ledelse
 • OLH – strategi og taktikk i de ulike faser av innsatsen
 • Ambulanseoppdrag med økt risiko
 • Politi og brannvesenets oppgaver
 • Frigjøringsprinsipper
 • Brannslokking
 • Vannredning
 • Evakueringsprinsipper

Spørsmål vedrørende kurset:
Odd Bergset tlf. 904 00 605
Siste frist for påmelding: 15. september 2014
Påmelding sendes på e-post innen til:
E-post: odd.bergset@svorka.net
Overnatting vil foregå i hytter, ta derfor med sovepose eller sengklær. Frokost, lunsj og overnatting er inkludert.
Kursavgift er satt til kr; 14 000,-
Det tas forbehold om min. 12 deltagere for at kurset gjennomføres.