Hopp til hovedinnhold


"Ambulansen skal bemannes med ambulansesykepleiere"

Med bare et år på baken er riksforeningen for ambulansesykepleiere i Sverige i ferd med å lage en egen kompetansebeskrivelse for yrket, etter at ulike fylker krever ulike kompetanser.

Med bare et år på baken er riksforeningen for  ambulansesykepleiere i Sverige i ferd med å lage en egen kompetansebeskrivelse for yrket, etter at ulike fylker krever ulike kompetanser.

SVERIGE: Socialstyrelsen krever legitimerte sykepleiere i ambulansen, men visse fylker har gått lengre og krever spesialsykepleiere. Det kan være anestesisykepleiere, operasjonssykepleiere, jordmødre osv.

– Det er lite hyggelig og rart, synes vi, når Sverige for øvrig er standardisert. Og det gir ulik behandling i forskjellige deler av landet. Men det kommer til å bli historie snart, sier Janne Kautto, for anledningen den som fører ordet for  riksföreningen ambulanssjuksköterskor som holder sitt første årsmøte på ambulansekonferansen i Leksand.

Se tv-klipp fra Sveriges nasjonale ambulansekonferanse her

Foreningens første og store arbeidsoppgave blir nemlig å lage en egen kompetansebeskrivelse for yrket. Et første utkast er på gjennomsyn i Svensk sykepleierforening hvis velsignelse trengs før den kan bli allment akseptert av for eksempel helsedepartementet (socialstyrelsen) og Sveriges kommuner og landsting.

I slutten av neste år håper de at prosessen er ferdig.

Les mer om saken på Vårdforbundets nettside