Hopp til hovedinnhold


Ambulansen i Follo må få hjelp fra Buskerud

Det har gått to år siden myndighetene lovet bot og bedring, men de tillitsvalgte i ambulansetjenesten er fortsatt bekymret over situasjonen, melder Østlandets Blad.
– Selv om det i første rekke er til Frogn vi har fått assistanse fra Røyken og Hurum, har det hendt at de har måttet ta turer lengre inn i Follo. Da snakker vi fort om et tidstap på 20–25 minutter. Det er mye ved akutt hjelp, sier tillitsvalgt Espen Strømsborg ved ambulansestasjonen i Ski.
Eksempler fra to helger taler for seg.

Brannvesenet bisto

– Lørdagen etter bisto brannvesenet oss som «first responder» på flere oppdrag. De var hos pasienten lenge før ambulansetjenesten. De gjør en kjempejobb, men har ikke utstyr eller utdanning til å kunne gi pasienter et fullverdig behandlingstilbud. Søndag 16. juli var også travel og det ble satt opp en ekstrabil, sier Strømsborg.
Han mener det er bekymringsfullt at ambulansetjenesten ikke har ressurser og beredskap til å være tidligst fremme hos pasientene.

Halv beredskap i helgen

– Statistikken viser at vi hittil i 2013 har hatt ni akutturer hvor det har gått 31 minutter eller mer før ambulanse har blitt varslet av AMK-sentralen. Klart det er frustrerende for pårørende som føler de må vente lenge før ambulansen kommer, sier Strømsborg.
– På hverdager er Follo bemannet med to ambulanser på Korsegården og tre i Ski. I tillegg er det to ambulanser stasjonert i Prinsdal. På helgene er det kun tre biler i Follo og bare en i Prinsdal. Det vil si at beredskapen nesten er halvert i helgene, sier verneombud Leif Erik Gangmark.
Han legger til at antall oppdrag øker fem-seks prosent årlig, mens ressursene er de samme. Lite har skjedd.
– Helseekspressen fungerer fortsatt ikke for bårepasienter. Statistikken viser at de kun frakter en daglig. De tre nye bårebilene har vi ikke sett noe til, sier Strømsborg.
Gangmark legger til at det hender biler på transportoppdrag må dra på akuttoppdrag i stedet, med pasient liggende i bilen. Duoen har forslag til løsninger.
Les mer om saken hos Østlandets Blad