Hopp til hovedinnhold


Ambulansemusikk mot stress hos hjertepasienter

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke om musikk i ambulansen kan gi hjertepasienter livsviktig avspenning i de avgjørende minuttene under transporten til sykehuset.

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke om musikk i ambulansen kan gi hjertepasienter livsviktig avspenning i de avgjørende minuttene under transporten til sykehuset, skriver danske ViFab.

Stress er gift for hjertepasienter

Sirenehyl, pipende apparater og klaprende dører er lyder som kan føre til stress hos de fleste. Er man hjertepasient kan stress bety forskjellen på liv eller død.

- Våre foreløpige resultater gir grunn til å tro at det er mange lyder under transporten i ambulansen - særlig sirenen - som stresser hjertepasientene maksimalt, sier Per Thorgaard, som er ledende overlege ved 1. avdeling for Anestesi- og Intensiv Terapi på Aalborg Sygehus ved Århus Universitetshospital.

Som en innledende undersøkelse har man plassert akustiske mikrofoner ved pasientens ører og registrert at sirenehyl, motorstøy, raslelyder og elektroniske stemmer fra apparatur som de verste 'stresserne'. Tilsvarende var det lyder i form af menneskelig tiltale, som hadde den største beroligende effekten.

- Stress er gift for hjertepasienter, og derfor kan det være avgjørende at vi minimerer den dårlige lyden i ambulansene.

Han har i flere år arbeidet med spesiallaget musikk til oppvåknings- og hjertepasienter og er en af initiativtakerne bak undersøkelsen av musikk til hjertepasienter i ambulansene.

Den konservatorieutdannede musikeren Jacob Gurevitsch har fått oppgaven med å utvikle den spesielle musikken  til ambulansene, en musikk som trolig ikke vil ha mer enn 60 slag i minuttet. Han har tidligere laget avstressende musikk til mennesker som trenger ro.

Les mer om saken i ViFAb