Hopp til hovedinnhold


Ambulansemangel kan kosta liv

Tom Paulsen (59) har hatt fleire hjarteinfarkt og hjerneslag. Sist måtte han venta ein time før ambulansen kom til bustaden deira i Hobøl i Akershus,

Tom Paulsen (59) har hatt fleire hjarteinfarkt og hjerneslag. Sist måtte han venta ein time før ambulansen kom til bustaden deira i Hobøl i Akershus, skriv NRK.

Dagsavisen skreiv denne veka at talet på ambulanseoppdrag i hovudstadsområdet har auka kraftig med 44.000 fleire utrykningar i løpet av dei siste ti åra.

Det tilsvarer ei auke på over 50 prosent. Til samanlikning har tenesta berre hatt ein bemanningsvekst på 16 prosent i same tidsperiode.

Men det er ikkje berre i og rundt hovudstaden at ein gjerne skulle hatt fleire folk og bilar i teneste.

På landsbasis har talet på utrykningar auka med 20 prosent i løpet av berre fem år.

– Folk er blitt for sytne

Det er ikkje fordi me har vorte sjukare at ambulansesjåførane har meir å gjera no enn før.

Publikum må ta delar av skulda for auken, meiner leiaren for akuttklinikken ved Oslo Universitetssjukehus, Olav Røise,

– Store delar av befolkninga er i dag usikre på kven dei skal kontakta når det har skjedd ulukker eller uhell. Dermed ringjer dei det 113-nummeret som dei i alle fall kjenner til, seier Røise.

Han meiner mange av dei som ringer AMK-sentralen via 113-nummeret burde ha vore luka ut og sett vidare til legevaktsentralen eller andre delar av helsevesenet.

Er folk blitt for sytne?

– Ja, det er ein måte å seia det på.

Kvart minutt tel

Per dags dato finst det ikkje noko lovfesta krav til kor lang tid det skal ta frå 113-sentralen svarar til ambulansen er framme hjå pasienten

Paulsen i Hobøl er uføretrygda etter fire hjerneslag og minst to hjarteinfarkt.

Når han blir sjuk, vert sjansane for å overleva mindre for kvart minutt inntil han får hjelp. Ettersom nærmaste sjukehus ligg 35 kilometer unna, blir det desto viktigare at ambulansen legg seg på hjula med det same.

– Det kokar i heile meg. Eg berre håpar at eg kan få hjelp når eg ligg der heilt hjelpelaus og ikkje kan gjera noko sjølv. Overlever eg, eller overlever eg ikkje – det er den største frykta medan eg ventar på at sjukebilen skal koma fram, fortel Paulsen.

Medan Helsedepartementet vurderer om ambulansetenesta bør styrkast, lever Paulsen i Akershus i frykt for at sjukebilen ein dag skal koma for seint.

Les meir om saka hjå NRK