Hopp til hovedinnhold


Ambulansesjefen ved Nordlandssykehuset slutter

Både avdelingsleder og nestleder for ambulansetjenesten på Nordlandssykehuset (NLSH) slutter i jobben.
Tidligere: Krever svar om ambulansetjenesten og ambulansetjeneste i krise
Det har vært kjent at det har vært harde tak lenge i Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.
Les også: Lederflukt fra Nordlandssykehuset
Ambulansesjef Erlend Rånes har funnet seg ny jobb, men er ikke tilgjengelig for kommentar. Tage Eriksen, som har fungert som assisterende ambulansesjef er fremdeles i tjenesten.
Loke Gulliksen er konstituert ambulansesjef ut året. Han sier at den spente stemningen som var i begynnelsen av året nå er borte.
– Jeg går inn med åpent sinn og positiv holdning.
Men det er trolig ikke en lett jobb han går til: NLSHs ambulansetjeneste har helt siden tjenesten ble offentlig i 2006 slitt med budsjettoverskridelser og overtidsbruk. Da de kritiske valgene ble tatt, valgte man til enhver tid minste felles multiplum.
Bakgrunn: Slakter ambulansetjenesten i Nordlandssykehuset i hemmeligstemplet rapport
Dette medfører at tjenesten totalt sett drives billigere enn for eksempel Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) sin (en tjeneste med noe lignende geografi og demografi som NLSH sin, og som det kan være naturlig å sammenligne seg med), men prisen har vært betalt i form av høy turnover spesielt i ledelse og mellomledelse, massiv overtidsbruk for enkelte ansatte, murring blant ambulansepersonellet og andre sykdomstegn.
I fjor forsøkte man å legge kortene på nytt ved å foreta en analyse av ambulansetjenesten som beskrev tjenesten og hvilke utfordringer man har. Rapporten var ment som et verktøy for å lage en god ambulansetjeneste. Gulliksen var for øvrig hovedarkitekt bak «den hemmeligstemplede» rapporten.
Analysen viste at det både trengs flere hoder og hender og andre vaktordninger for å bli kvitt den massive overtidsbruken på enkelte stasjoner - og for å bedre tjenesten.
Les ogsåForlanger at noe skjer,  Penger eller liv?  og Blåser i overtidsregler
Denne analysen ble møtt med sterk motstand fra øverste ledelse i Nordlandssykehuset, med administrerende direktør Paul Martin Strand og medisinsk direktør Barthold Vonen blant dem.
– Rapporten er et avsluttet kapittel, sier Gulliksen nå. – Det er en del ting som har skjedd i kjølvannet. Vi tar en gjennomgang av alle soner og stasjoner, og det virker som alle er opptatt av å få fakta på bordet, i stedet for å føle seg fram til hva som passer.
Så hva er det man ønsker for ambulansetjenesten i NLSH?
Dette var hva som ble uttrykt til Ambulanseforum tidligere i vår: «En oppegående tjeneste som tilfredsstiller dagens og morgendagens krav, og da må vi ha styringsparametre. Vi ønsker mål og retning, vi ønsker å kvitte oss med hjemmevakt som koster mer enn det smaker, og å få inn fagtid i turnus. Vi ønsker å løfte tjenesten faglig og ha stasjonsforhold og arbeidstidsordninger som gjør at det er levelig for folk.»
Så får vi se etter hvert om øverste ledelse og den nykonstituerte ambulansesjefen støtter dette.
Det blir spennende å se framover hvordan Helse Nord vurderer håndteringen av NLSHs ambulansetjeneste, og om de sterke signalene fra de som jobber i selve ambulansetjenesten blir oppfattet og tolket korrekt.
«Folk som jobber i ambulansetjenesten er hverdagshelter. Vi ønsker å styrke denne tjenesten, og løfte kompetansen og stoltheten. Vi ønsker å komme på nivå med resten av landet,» ble det også uttrykt til Ambulanseforum i vår.
Alt man ønsket var en god dialog om mål og retning av tjenesten med øverste ledelse. Så får vi håpe at dette blir realiteten framover, og at det gir praktiske konsekvenser for drift og budsjett i Nordlandssykehusets ambulansetjeneste.