Hopp til hovedinnhold


Ambulansekonvoi til Gaza

14 utrangerte ambulanser fra Falck, som er i god stand, er ytterligere satt i stand av frivillige organisasjoner og skal fraktes fra Sverige til Gaza.

14 utrangerte ambulanser fra Falck, som er i god stand, er ytterligere satt i stand av frivillige organisasjoner og skal fraktes fra Sverige til Gaza.

— Det her er gjort mulig takket være bistandspenger fra organisasjoner, virksomheter og privatpersoner, sier   Daniel Boström, ordfører i Emmaus/Fredriksdal og Askforeningen. — Ambulansene har bare kostet foreningen 160 000 (svenske) kroner. Alle kjøretøyene er utrangert av Falck, men er i god stand.

En gruppe som kaller seg  Grupp 194 jobber hardt med å få tak i nok medisinsk utstyr i form av krykker og rullestoler, dette skal sendes med ambulansene.

- Vi forsøker å samle inn så mye som mulig. Det er et enormt stort behov for alt i Gaza. Det er så ille at ikke en gang sykehusene har noen ambulanser å sende ved nødsituasjoner, sier Mohamed Qadoura som sitter i Grupp 194ss styre.

Turen ned til Gaza blir ikke så helt enkel. I første omgang kjøres bilene til København, der lastes de for frakt til Hamburg. Et nytt skip venter der som til slutt går til en havnen Port Said i Egypt.

- Derfra kjører bilene i kortesje til Gaza, og vi blir ikke de eneste. Et hundretalls kjøretøy, sånn som skolebusser og handikappkjøretøy skal kjøres samtidig inn til de nødstedte. Det kommer nok til å bli et mektig syn, gjetter Daniel Boström, ordfører Askforeningen som også er med på prosjektet.

— Ifølge planen skal ambulansenå nå Gaza omkring den 20. oktober, forteller Mohamed Qadoura.

Les hele saken i Skånskan: Ambulancer skickas till nödställda i Gaza

Og i HD: Ambulankonvoj till Gaza