Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 6 2014

Smugtitt litt: Ambulanseforums siste nummer dette årets skriver om vinnerne av ambulanseanbudet og piloten for Nasjonal Lederutdanning for innsatspersonell. Vi har artikler om taushetsplikt, nakkekrage og intraossøs nål. Vi har lest akuttutvalgets delrapport og skummet gjennom 140 høringssvar til ny akuttforskrift. Vi hyller også tre helter i prehospital akuttmedisin. Med mer!
1000-px-AF_nr6_14_ForsideØnsker du å abonnere? Sjekk her! 

Leder

2015 blir et spennende år for prehospital akuttmedisin. Og Ambulanseforum fyller 40 år! Til våren kommer Nasjonal helse- og sykehusplan. Har de inkludert betraktninger om hva forslagene betyr for prehospital tjeneste? Det har vært en mangelvare ved ulike sykehusplaner i årevis.

Hvite biler, grønne turer

Den 3. november satte Prehospitalt senter ved Oslo universitetssykehus tre syketransportbiler i drift, og er trolig først ute i landet med såkalte «hvite biler».

Quiz - hjerneslag

15.000 får hjerneslag i Norge hvert år og det er den tredjestørste dødsårsaken. Hjerneslag er rød respons! Hva kan du om forskjellige typer hjerneslag? Ta testen her. Lykke til!

«Norges Helt»: Trond Boye Hansen

Kåringen «Norges Helt» er et samarbeid mellom VG, Gjensidigestiftelsen og TV Norge. Prisen deles ut i begynnelsen av desember og tv-programmet sendes på TV Norge den 7. eller 14. desember. (Ulike kilder sier forskjellige ting..) Trond Boyes tidligere sjef skriver litt om hvorfor han er en naturlig kandidat til tittelen.

Ambulanseanbudsvinnere: Amarok og Sprinter vant

Ambulanseleverandørene til norsk ambulansetjeneste de neste fire årene er kåret - og noen har klaget.

Yrkes-NM i Trondheim

– Det er kanskje ikke så sexy, men trekanttørkle er faktisk veldig anvendelig for å stanse blødninger.

Intraossøs lavterskel

Nordlandssykehuset (NLSH) har gjennomført en undersøkelse om bruk av intraossøs nål i ambulansetjenesten etter å ha hatt dette som et av verktøyene i verktøykassa siden 2006.

Nei til nakkekrage?

Flere har begynt å stille spørsmålstegn ved nytten av nakkekragebruk. Helse Bergen har gått drastisk til verks prehospitalt.

Bro mellom nødetater og EU-land

For tre og et halvt år siden ble det gjennom EUs 7. rammeprogram for forskning finansiert et prosjekt som skulle utvikle et robust teknologisk verktøy for bruk på operativt beredskapsnivå kalt BRIDGE. Nå er resultatet klart.

Piloter på elektronisk pasientjournal

Nordlandssykehuset og Østfold sin ambulansetjeneste starter pilotprosjekter på elektronisk pasientjournal (EPJ) – med to ulike leverandører.

EPJ integrert med akuttmottaket

– Det er ikke en elektronisk pasientjournal i våre øyne før personellet i akutt- mottaket kan sitte på skjerm og se hva det er vi gjør i bilen, sier ambulansesjef i Østfold Trond Pehrsen. De har startet et utviklingsprosjekt i samarbeid med Bliksund, Sykehuspartner og Innovasjon Norge.

Taushetsplikt i samhandling med de andre nødetatene

Mange som jobber i ambulansetjenesten er usikre på hvordan de juridiske reglene for taushetsplikt skal forstås i samhandling med de andre nødetatene. Professor Halvor Nordby greier ut om gråsonene mellom helserett og etikk.

Agent 11S

S for samvirkeagent. Han har en unik blanding av løstsittende latter og en aura av autoritet. Når du henger med Jan Einar Andersen (51) er du i sentrum av begivenhetene.

Brave new akuttkjede?

Det knytter seg stor spenning til Akuttutvalgets forslag til et nytt helhetlig system for akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. I slutten av oktober ble den første av to delrapporter levert til Helse- og omsorgsdepartementet.

Innspill til ny akuttforskrift

Det kom inn nærmere 140 høringssvar til forslag til ny akuttforskrift. Her er en liten gjennomgang, primært om responstider og kompetansekrav i ambulansetjenesten.

BEST 2014

Akuttmedisin er lagspill. Burde kommune-BEST resusciteres, revitaliseres og breddes mer ut? Akuttutvalget og akuttforskriften ser ut til å legge opp til krav om mer lagspill mellom ambulansepersonell og helsepersonell i alle kommuner.

Frelste redningsarbeidere

På pilotkurset for Nasjonal Lederutdanning for innsatspersonell: – Dette kurset har jeg gleda meg til i 20 år, sa Bjørn Smith, ambulansearbeider i Vestre Viken og deltaker på pilotkurset.

Sparekniven kom, kommer og har kommet

Det er en tilbakevendende greie som ikke er spesielt bra. Nå er mitt foretak inne i en prosess der de sliter med økonomien. Når jeg kikker litt på nettet, så ser jeg at det gjelder flere andre foretak også. Det er en gjennomgående trend at vi bruker mer penger enn vi har, og at det må gjøres sparetiltak, skriver Kronikern.

Gammeltida

Her er utdrag fra tidligere utgaver av Ambulanseforum: Fra AMBULANSEFORUM NR. 5 1984 «Lite nytt»: Omkring 80 representanter fra ambulansetjenesten i Norge hadde satt hverandre stevne på Hotel Klubben i Tønsberg i forbindelse med Konferansen Ambulanse 84 i høst. (...) Med basis i Odelstingsproposisjonen ble det etterlyst klarere signaler som angir hvilken grunnutdannelse ambulansepersonell skal ha samt angivelse av tjenestens økonomi. Likeledes hvilken bemanning ambulansene skal ha og hvilket beredskapsnivå man skal basere seg på. Det ble anmodet om at disse forhold blir klart presisert i forskriftene i loven.

Helsedirektoratets hjørne: Veien til EPJ i ambulansetjenesten

I høst har Helsedirektoratet startet et prosjekt for nasjonalt kodeverk i ambulansetjenesten som legge grunnlaget for en nasjonal elektronisk pasientjournal i ambulansetjenesten.

PLIVO

Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus har trent på situasjoner med pågående livstruende vold i Maridalen hver fredag i hele høst.

Sagnomsust sjukebileier

Geir Venås har brukt 45 år av livet i aktiv tjeneste, og flerfoldige år 24/7 på vakt. Vi har vært innom stasjonen i Seljord på sterk oppfordring fra medarbeiderne som setter svært høy pris på stasjonslederen.