Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 6 2012

Årets siste nummer: En rikholdig utgave med masse nyheter fra forskjellige ambulansetjenester i Norge. Vi setter fokus på debatten om nødmeldesentraler i Norge, og har intervjuet Terje Kluften, leder for prosjekt felles nødnummer i Drammen og Olav Eielsen om utredningen av virtuelle AMK-sentraler i Helse Vest. Bli også med på en reise med ambulanse gjennom 18 land... Vi ønsker alle en god førjulstid!

Årets siste nummer: En rikholdig utgave med masse nyheter fra forskjellige ambulansetjenester i Norge. Vi setter blant annet fokus på debatten om nødmeldesentraler i Norge, og blir med på en reise med ambulanse gjennom 18 land... Vi ønsker alle en god førjulstid! 
Abonnere? Sjekk her! 

Leder

Om arbeidstidsordningene i ambulansetjenestene: Det virker som organisasjonene heller ønsker å ta hensyn til arbeidstakernes ønsker enn å se på hvilke konsekvenser dette får for både personell og ikke minst pasienter.

Bildet: GPS-ruter inn til 23 sykehus

Norsk Luftambulanse (NLA) satser på færre kanselleringer av oppdrag gjennom forhåndsprogrammerte GPS-ruter «Point in Space» (PinS).

Quiz - operativt

I dette nummeret er det en god del om ambulanseoperativ utvikling. Da passer det godt med en quiz med ambulanse­ operativt tema. Ta quizen her. Lykke til!

Hands on på store blødninger

Et nytt apparat, uviklet av prehospitalt personell i Helse Bergen, kan gi uvurderlig trening i stans av store blødninger.

Sjekkliste for sikker ambulansetransport

Topplassering i landet på prehospital dokumentasjon, best på responstider både på AMK og i ambulansetjenesten, og nå også innføring av sjekklister. Ambulansetjenesten i Telemark og Vesfold utmerker seg på flere måter.

60 nye ambulanser til jul

Det blir litt av et gavedryss i år da Ambulanse Midt-Norge skiper ut 60 nye ambulanser i Helse Midt-Norges ambulanseområde før jul.

Typegodkjenning av ambulanser

506 ambulanser ruller på norske veier til daglig. Nå krever en ny forskrift at alle må ha typegodkjenning. Det er det foreløpig bare en av ambulanseleverandørene som har.

Bachelor paramedic i 2014

Oppstart av en treårig bachelor paramedic måtte utsettes i 2013 på grunn av en forskrift i opptak om høyere utdanning. Nå blir det spennende å se om en nødvendig forskriftsendring kommer på plass i løpet av 2013, hvis studiet skal starte opp i 2014.

Får ikke praksis

Ambulansefagelever under 18 år i Oslo og Akershus får ikke lenger praksis i ambulansetjenesten. – Svært beklagelig, sier Tone Amdahl, rektor på Holtet videregående skole.

11X - lang reise over ulendt terreng

I snart et tiår har Stortinget og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) ønsket seg et felles nødnummer og felles nødsentraler i Norge. Folk flest synes også det virker enklere med ett nødnummer. Nå starter et pilotprosjektet i Drammen, selv om det har vært forsøkt stanset av Helsedirektoratet.

Tillatelse til å ta av

– Vi har et krav på oss at nødmeldetjenesten skal bli bedre, sa Terje Kluften som skal lede pilotprosjektet med felles nødnummer i Drammen.

– Mangler evidens

– Vi er bekymret for forsvarligheten som holdes høyt i Norge, sa Steinar Olsen, avdelingsdirektør for avdeling for Medisinsk nødmeldetjeneste i Helsedirektoratet i et innlegg om felles nødnummer og nødsentraler på AmbulanseForum 2012.

Virtuell AMK-sentral - hva innebærer det?

Helse Vest viser muskler, og er i gang med en utredning om de virtuelt skal sammenkoble de fire AMK-sentralene i regionen for å øke robustheten. En virtuell AMK-Helse Vest vil fremstå som en stor regional sentral.

Kariholasaken - hva har vi lært?

Det har gått over to år siden to jenter på ni år lekte med bølgene i sjøen utenfor Kristiansund og ble dratt ut. En gransking av redningsarbeidet avdekket fatale misforståelser og systemsvikt. En lege fikk advarsel og AMK fikk kritikk. Er retningslinjene for håndtering av druknede, hypoterme barn blitt klarere i Helse Midt-Norge etter dette?

Lærdommer og tiltak

Aksjonen på Karihola var en kompleks hendelse med mange involverte fra helsesiden som ikke leverte optimalt. Vihar spurt de som sitter med ansvaret om systemet fungerer godt nok i dag.

– Tre sentrale punkter

– Det er tre sentrale punkter som jeg ser tilsynsmessig går igjen, sier Geir Sverre Braut, konstituert direktør i Statens helsetilsyn.

Fra JEMS administrasjon og ledelse: Risikoatferd i tjenesten

Hvordan korrigere feil og risikoatferd i tjenesten din?

Skarp samtrening

For første gang har nødetatene samme målsetting for en øvelse. I åtte uker øver politi, brannvesen og ambulansetjenesten på skoleskyting i Oslo og Akershus.

Gammeltida

En spalte med utdrag fra artikler i tilsvarende utgave av Ambulanseforum for 10, 20 og 30 år siden, her fra 1982: Utrykningsbiler med mange mangler: Ambulansene ved Fylkessjukehuset i Ålesund er gjennomgående for gamle og for dårlige, melder Sunnmørsposten.

Ambulansebekledning i Norge

Gjennom nesten et helt år  har en pro­sjektgruppe bestående av representanter fra alle regionale helseforetak jobbet med å utar­beide kravspesifikasjon for det som til slutt skulle bli en ensartet og god ambulanse­ bekledning for hele Norge. Hør om resultatet her.

Weinheim: Vår fritid for deres sikkerhet

Når man kommer til den nye og moderne brannstasjon i den tyske byen Weinheim/ Bergstrasse like ved universitetsbyen Heidel­ berg, 45 minutters kjøretur fra flyplassen i Frankfurt så er mottoet «Vår fritid for Deres sikkerhet» godt synlig på alle brannbiler.

Akuttmottaket: Trygg inngangsport?

I 2007 førte Statens helsetilsyn avvik på mange norske akuttmottak på grunn av dårlig pasientsikkerhet. Akuttmottakene har tatt tak i dette på forskjellige måter. St. Olavs Hospital jobber for å øke den legefaglige kompetansen og tilgjengeligheten i akuttmottaket.

Hvordan tenker en akuttmedisiner?

– Det er 20-40 prosent feildiagnostisering i akuttmottaket. Derfor ønsker vi heller å utelukke framfor å diagnostisere. I det hyperspesialiserte helsevesenet vi jobber i, kan feil avdeling føre til alvorlig skade og død. Ortopeder er for eksempel ikke gode på lungebetennelse, fortalte Lars Petter Bjørnsen, utdannet akuttmedisiner i USA en lydhør forsamling på AMS.

Framkjempet spesialitet i USA

Professor Peter Rosen er en av nestorene innen akuttmedisin i USA. På norgesbesøk på NORSEM-symposium, fortalte han om hvordan de måtte kjempe fram akuttmedisin som egen spesialitet i USA.

Akutt prehospital psykiatri i Trondheim

Bergen har i gjennomsnitt 4,5 rene psykiatriambulanseoppdrag på dagtid, mens Trondheim har gjennomsnittlig 0,7. Hvorfor så store forskjeller?

Anbefaler bergensmodellen

En nederlandsk mastergradstudent har sett nærmere på Bergen og Trondheims transporttilbud for akutte psykiatriske pasienter.

På operativt kurs

Oslo trener på skarpe oppdrag og samhandling med politiet. Falck Academys operative kurs fokuserer på flere risikomomenter man kan møte i en operativ hverdag. Dagens tema: de vanskelige oppdragene der meldingen fra AMK fortoner seg noe annerledes i felt.

Kronikern om tallknuseri

Er vi i ambulansenorge flinke til å ha statistikk på hva vi driver med av aktiviteter? Finnes det like mange pasientjournaler som det gjør amisoppdrag i alle tjenester? Har vi system for å finne igjen disse journalene? Fører vi og oppbevarer vi journalene iht lover og regler? Nå når jeg har stilt spørsmålet, kan jeg også komme med svaret: Nei, nei, nei og nei.

På eventyr i norsk ambulanse

«Ferie? I en ambulanse? Fantastisk!» Fergekonduktøren var klart misunnelig.

Stasjonen vår - Kongsberg

Skulle nesten tro vi var havnet i en reklamefilm for Nødnett. Samtidig med at Ambulanseforum ringer på døra til ambulansestasjonen på Kongsberg, ankommer en engelsk kar fra Motorola som har fått en klage på dekningen i nærheten som han vil fikse opp i.