Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 5 2014

Årets konferansenummer har fagartikler om akutt geriatri, prehospital hjerneslagdiagnostikk, prehospital pasientsikkerhet, crew resource management (CRM), ultralyd og norsk beredskap, pasientsikkerhet, taushetsplikt med mer. Vi har vært på Ferno Nordens 35 års jubile og besøkt Helse Førdes splitter nye prehospitale bygg. 
1000-px-AF_nr5_14_ForsideØnsker du å abonnere? Sjekk her! 

Leder

Velkommen til årets konferanse med over 50 dyktige forelesere og workshopholdere, og 55 spennende utstillere. I år arrangerer vi også Redningskonferansen sammen med Politihøgskolen, SNLA, DSB: Sivilforsvaret, FORF, Brannmannen og Norges brannskole, og beredskap har blitt et tema i nummeret. Geir Sverre Braut, tidligere ass. direktør i Statens helsetilsyn slår fast at «Samhandling på strategisk nivå må styrkes og det vertikale samarbeidet i tjenestesystemene forbedres.» Hans innspill gir utgangspunkt for at det er mye å ta tak i og jobbe med i norsk beredskap.

Korleis fungerer den norske beredskapen?

Samhandling på strategisk nivå må styrkast. Planverk må ikkje svekka handlingsrom i den skarpe enden. Risikoførestillinga må vera dynamisk. Det vertikale samarbeidet i tenestesystema må betrast, skriv Geir Sverre Braut.

Levende legende

Andreas Skulberg (90) startet Norges første ambulanseskole for 40 år siden i Oslo. Det var en toårig skole på heltid. En pioner og nestor i norsk prehospital akutt­ medisin fikk rett til slutt. På Ambulanseforum 2014 delte vi ut ærespris til ham.

– Sterkere team kan redde flere liv

Hvordan blir sommervikaren på ambulansen en del av teamet som skal redde liv? Kan ulik kulturell bakgrunn blant sykepleierne skape misforståelser med alvorlige konsekvenser?

Prehospital pasientsikkerhet

Hvordan er pasientsikkerheten prehospitalt – en tjeneste med til dels komplisert og tidskritisk håndtering av pasienter? Det er gode indikasjoner på at det å være pasient langt fra er trygt. Vi har for lite kunnskap om omfanget i prehospital tjeneste, skriver Stephen Sollid, 1. amanuensis Universitetet i Stavanger og luftambulanselege Lørenskog.

Krasjkurs i Wien: Er det en lege eller sykepleier ombord?

Trippelvarsel for teori, teamarbeid og flotte, praktiske eksempler på kurs i Wien med Austrian Airlines.

Fagartikkel: Akuttmedisinske tilstander hos eldre

Geriatriske pasienter er en stor del av hverdagen i ambulansetjenesten, og gode kunnskaper er viktig. Her gjennomgås noen punkter om akutt funksjonssvikt hos eldre, delirium og fall og falltendens.

Kort status om nasjonalt nødmeldingsprosjekt

Felles behov for forbedringer på tvers av nødetatene er identifisert og forankret. Det er enighet om hvilke mål og krav som skal stilles til nødmeldingstjenesten.

Travel framtid?

Steinar Olsen (50), avdelingsdirektør for avdeling medisinsk nødmeldetjeneste i Helsedirektoratet, tror at framtidens ambulansearbeider neppe vil sitte særlig mye på vaktrommet og vente på oppdrag.

Helsedirektoratets høringssvar til ny akuttforskrift

Forslag til ny akuttforskrift og Helsedirektoratets høringssvar bærer preg av at man ønsker legevakttjenesten mer på banen igjen som en prehospital akuttmedisinsk ressurs – i hele landet.

– Umuliggjør ferieavvikling

Trond Boye Hansen, trafikkforsker og «pensjonert» ambulansearbeider er skeptisk til forslaget om at begge på en ambulanse må ha kode 160 i ny akuttforskrift, i så fall trengs en unntaksregel, mener han.

Prehospital hjerneslagdiagnostikk - fremtiden?

«The Norwegian Acute Stroke Prehospital Project» (NASPP) skal i første omgang teste ut en spesialbygget ambulanse utstyrt med CT og spesialtrent personell. Anestesilegen om bord skal utføre nevrologisk undersøkelse samt ta og tolke CT bilder for å beslutte om pasienten kan få trombolysebehandling eller ikke. I forskningsprosjektets første del skal man se på hvor effektiv og trygg denne diagnostiske prosessen er sammenlignet med det man gjør på sykehuset.

Bachelor i prehospital arbeid - paramedic!

– Dette var jammen på tide, velkommen etter!

Ultralyd i ambulansetjenesten?

For første gang på Ambulanseforums konferanse fikk vi til å arrangere en workshop i ultralyd. Meningene er delte om dette er et verktøy for ambulansetjenesten eller ikke.

PLiVo - lær begrepet med en gang

Nye retningslinjer for skarpe oppdrag er underveis, og selv om mange ennå ikke har satt seg inn i det, så er det på tide. Veien går faktisk mot et klart skifte i vår hverdag, skriver Kronikern.

Gammeltida

En spalte med utdrag fra tidligere numre av Ambulanseforum: AMBULANSEFORUM NR. 5 1984. Takk for meg. Av Redaktør Fred Øistein Andersen. Litt vemodig er det å takke for seg efter å ha unnfanget idéen til Ambulanseforum og redigert bladet siden 1975. (...) Det er en glede å kunne meddele at Ambulanseforum fortsetter i 1985 med ny utgiver. Totalt var det 7 som var interessert i å drive bladet videre. Det ble AFU (Ambulanseutøvernes Fellesutvalg) som blir den nye utgiver av Ambulanseforum.

Prehospital tjeneste - secret service?

Kan pressen være med ambulansen og luftambulansen på oppdrag? Noen mener nei, andre ja. Thomas Spence, leder i Norsk Journalistlag tror at helsevesenet noen ganger skyver taushetsplikten foran seg for å slippe innsyn.

– Ikke uanmeldte tv-team

Tidligere leder av Den norske lege­ forenings etikkråd lukker døren for uanmeldte tv­team i helsevesenet.

På liv og død

Dokumentarserien «På liv og død» filmer et døgn i norsk helsevesen, og sendes på TV Norge. Produsenten forteller om etikken og responsen etter første sesong. Våren 2015 kommer andre sesong.

Ferno Norden - 35 år

I september slo Ferno Norden tre fluer i en smekk: Feiring av 35­års jubile, offisiell åpning av nytt bygg i Horten på 6200 kvadratmeter og noen interessante produktnyheter.

Quiz - nervesystemet

Hva kan du egentlig om nervesystemet? Test deg selv her.

Helse Førde: Nytt prehospitalt bygg

Sommerfesten på det nye helikopterdekket til luftambulansen utenfor det nye prehospitale bygget i Førde rommet 800 personer.