Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 5 2013 - konferansenummer

Konferansenummeret har for det meste artikler som omhandler temaer som ble tatt opp på konferansen, og også de faste spaltene våre: For eksempel en quiz om hjerterytmer.

Leder - Et åpent forum

Ambulanseforum - tidsskrift for ambulansesaken har eksistert siden 1975, og det samme har konferansen vår. Bladet og bransjesamlingen har vært en av arenaene for å drive prehospital akuttmedisinsk tjeneste framover, og i det fotsporet skal vi fortsette. Lederen sier litt om hvilke utviklingstrekk vi ønsker oss framover.

Hvor blir det av den nye akuttforskriften?

Den nye forskriften om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus skulle vært ute på høring for lengst, men den ser ut til å drøye. Vi tar en liten historisk gjennomgang og venter fremdeles i spenning på å få se innholdet.

Smakebiter fra programmet

Årets event: Per Fugelli, professor i sosialmedisin. Paneldebatt om dimensjonering, differensiering og responstider. Sesjon om legevakt og samhandling, medisinsk nødmeldetjeneste, framtidens akuttberedskap og framtidens ambulansefag, og mye, mye mer.

Quiz - hjerterytmer

Test deg selv her! Lykke til!

 – En gledens dag

Den 2. september kl. 0800 startet Oslo og Akershus ambulansetjeneste opp med solo paramedicenhet på Nesodden. Etter 13 minutter kom første oppdrag.

Helse og espresso

Vestre Viken satte sin første helsekpress på veien i 2004. Nå har de fire helsekspresser i rute alle hverdager i uken, og er trolig den tjenesten i Norge som bruker buss mest aktivt for å få ned antall transportoppdrag med vanlige ambulanser.
Paneldebatt på konferansen:

Responstidskrav - feiger myndighetene ut?

SoloParamedics og HelseEkspresser. First respondere og mer eller mindre tette samarbeid med kommunelegen, hjemmesykepleien, sykehjemmet eller legevakta. Det er forskjellige måterå møte beredskapsutfordringer og responstidsanbefalinger på. Hva ønsker ambulanselederne seg? Og yrkesorganisasjonene? Vi lader opp til paneldebatt på Ambulanseforum.

Taushetsplikten satt på prøve - hva kan vi si om pasienten?

Det finnes knapt noen andre personellgrupper som må vurdere så ofte og med så kort tidsfrist om det er riktig å dele sensitiv pasientinformasjon med andre enn personell som jobber i AMK, ambulanse- eller redningstjenesten. Anne Catrine Braarud, avdelingsoverlege ved ambulanseavdelingen til Prehospitalt senter ved Oslo universitetssykehus deler erfaringer.

Barents Rescue 2013

Troms var utgangspunktet for årets Barents Rescue. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) invitere til øvelse med redningsmannskaper fra Sverige, Finland, Russland og Norge. Til sammen 1000 ble involvert i flere større scenarioer.
Etter konferansen:

Skandaler og sladder

Over 500 deltakere og utstillere fikk massert både hjerte, hjerne og lever på årets konferanse.

Hvorfor forske på indeks?

Hvordan kan vi stole på vurderingene som kommer ut i andre enden når man ikke en gang har sjekket om verktøyet vårt, Norsk indeks for medisinsk nødhjelp fungerer? Eirin Ellensen, stipendiat i Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) forsker på indeks og gjør seg noen tanker.

Hvordan fordele pasienter fra en storulykke?

Det kan være vel så vanskelig å vurdere hvor to-tre pasienter skal transporteres som når man har mange, skriver Rune Rimstad, overlege for beredskap ved Oslo universitetssykehus og stipendiat på temaet i SNLA.

Nasjonal veileder for masseskadetriage

Presentert av Anders Nakstad som har vært engasjert som leder for arbeidet med ny veileder for Helsedirektoratet.

Simulering av store ytre blødninger

En av workshopene på AmbulanseForum 2013 fokuserte på stans av store blødninger. Aage W. Karlsen i SNLA forteller litt om konseptet.

Datastøttet triagering

Et tilbakevendende problem under større ulykker er å holde en oppdatert oversikt over situasjonen, skriver Jan Håvard Skjetne, forsker i Sintef IKT, som har sett nærmere på potensielle verktøy for norsk bruk i Bridge-prosjektet.

Boaredning hos brannvesenet i Stuttgart

Vår utenrikskorrespondent Norbert Ziegeler skriver om en metode man bruker i tysk redningstjeneste som egner seg for å få ut pasienter raskt og som kan komplettere hurtigfrigjøringsmetoden.

Kronikern

Når det ringer i telefonen: Kronikern er denne gangen opptatt av helsetilsynets forslag til svartid på AMK. Hva er realistisk og hva er fornuftige forslag?

Stasjonen vår - Gran

Samlokalisert og stilig: Det har vært celebre besøk og prosjektet har vært skrytt opp i skyene av både tidligere helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, forhenværende justisminister Grete Faremo og Grans eks-ordfører Rigmor Aasrud, selv før nødetatene flyttet inn den 20. juni i år.