Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 5 2011

Vi presenterer: Årets konferansenummer av Ambulanseforum. Mange spennende temaer!

Vi presenterer: Årets konferansenummer av Ambulanseforum. Mange spennende temaer!

Leder: Ikke bare, bare

Det har kommet flere debatter i kjølvannet av den 22.7. Nødnummerdebatten er gjenopplivet. Bjørn Inge Larsen, helsedirektør i Helsedirektoratet, har også gått ut i media og startet en debatt om ambulansepersonells prosedyrer under skyting pågår, bør endres.

Bør vi inn på usikret åsted?

Debatt om risiko etter 22.7: - Vi vil se på om helsepersonell bør rykke inn på åsted før all risiko er fjernet, sier helsedirektør Bjørn-Inge Larsen til Aftenposten. Vi har spurt hva han mener med det.

Erfaringer fra felt

Vi spør flere som har jobbet en stund hva de synes om å lage nye retningslinjer, og hvilket oppdrag de har følt seg mest ukomfortabel med.

Drept utrykningspersonell

Totalt to ambulansearbeidere, fire brannmenn og 12 norske politimenn er drept i tjeneste siden 2. verdenskrig. Her er noen av sakene.

Moral og etikk i høy hastighet

Å balansere pasienthensyn, behandling, etikk og moral kan virke komplisert nok i seg selv. I akuttmedisinen – der hvert sekund teller - er det desto viktigere å være godt forberedt på hvilke scenarioer man kan møte, og finne metoder til hvordan man kan håndtere disse.

Mitt dilemma

To erfarne ambulansearbeidere forteller om episoder hvor de har følt seg utfordret på etikk og moral.Brenner for hypoterme

Nå kommer et nytt produkt på markedet for å forebygge hypotermi. «Redningsposen» har blitt til i samarbeid med ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag og Espe Produkter.


Nasjonalt risikobilde

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) lanserte for første gang en rapport med det som kalles et Nasjonalt risikobilde (NRB) i mars i år. Ingen offentlig myndighet har tidligere satt sammen et bilde av hva vi samlet sett har størst grunn til å frykte.

Standardisert tilnærming til katastrofer

– I dag er tilstanden slik at det er mange båretyper. Målet er ikke nødvendigvis at alle skal bruke samme båretype, men at det skal gå sømløst, sier lege og forskningsstipendiat Marius Rehn.


Rapportering fra store hendelser

22/7-11 og brannen på MS «Nordlys» er de nyeste store hendelsene i Norgeshistorien. Nå jobber man for å lage et rapporteringsskjema som kan bedre håndteringen av fremtidige store hendelser.

Storulykker i Norge

Her omtaler vi Norgeshistoriens største vei,-, tog-, skip-, luftfart-, olje- og snøskredulykker.


Barnevern: Svak beskyttelse av barn

Meldeplikten er der ved mistanke om omsorgssvikt og mishandling. Hvorfor er det så stor underrapportering fra helsepersonell?

Ansvar og taushetsplikt

Ambulansepersonell ute i felt kan noen ganger oppleve krysspress når det oppstår situasjoner hvor kommunelegen sier en ting, LAT-legen gir ordre om noe annet og MOM eller tiltaksbok kanskje sier en tredje ting. Hva gjør man?

Prehospital behandling av TBI

Kvaliteten på initialbehandling av alvorlige hodeskader har store konsekvenser for pasientene. Christian Waage, anestesilege og forskningsstipendiat i SNLA har skrevet denne utgavens fagartikkel.

Feltstudie av alvorlige trafkkulykker

Utrykningsteamet fant alt fra kniver på dashbordet, til stikksager på hattehylla og bildekk og tunge skap som kom seilende frem under kollisjonen. De har dykket inn i 338 kupeér.


Gult kort til AMK-operatør

Statens helsetilsyn besluttet å gi en advarsel til den ene av AMK-operatørene i Tøyensaken. – Hans håndtering av nødanropet var langt unna det man må forvente og i strid med kravet til forsvarlig om omsorgsfull hjelp, ifølge seniorrådgiver Bjørn Jamtli.


SOS Sverige

Sverige har vært rammet av flere SOS Alarm-skandaler det siste året, som har krevd både menneskeliv og arbeidsplasser.


Ferno Norden med flere nye produkter

Ferno Norden er partner til AmbulanseForum 2011, og vi vil i den anledning vise fram flere nye produkter.


Quiz - sirkulasjon

Ambulansefag på Lukas videregående skole i Malvik fortsetter tradisjonen med å lage quiz for Ambulanseforums lesere. Det er elevene i AMBU 11 som står for denne quizen. Test deg selv her!


Forskning i prehospital akuttmedisin

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) satser voldsomt på forskning for å forbedre prehospital akuttmedisin. Her forteller ferske stipendiater om forskningsprosjektene sine.

Mellom berg og dal i Sveits

Om ambulansetjenesten i Sveits og litt historie: Slaget ved byen Solferino i Nord-Italia gjorde så sterkt inntrykk på den sveitsiske foretningsmannen Henry Dunant at han måtte gjøre noe. Som sjokkert vitne til den forferdelige kampen ble det til at han organiserte humanitært arbeid, og startet Røde Kors.


Nødnett helse: SAMVIRKE

– Hvordan er det tenkt å fungere og hva regulerer mulighetene våre?Kjøring i Køben

– Dere må ta forsiktig i en gammel antikvitet! ber den nakne 90-åringen. – Ukrutt forgår ikke så lett, sier kona med glimt i øyet. Vi er innom ambulansetjenesten, akuttlegebilen, AMK-sentralen og snakker med øverste leder for prehospital tjeneste.

Kronikern

I eventyrmodus: Det var en gang en ambulansearbeider som jobbet ved en ambulansestasjon. Han gikk sine vakter trutt og stille. For i bakgrunnen gikk den store arbeidsgiveren og brummet.

Stasjonen vår: Full fres i Fjaler

Dårlige veier, mangel på fagarbeidere og forholdsvis få ambulanseoppdrag per år er bare noen av utfordringene Fjaler ambulansestasjon må stri med i hverdagen. Likevel stortrives de i jobben sin, og er ikke i tvil om at de vil bli gamle i yrket.