Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 5 2010

Et fyldig nummer med temaer fra konferansen på Gardermoen, med mer!

Et fyldig nummer med temaer fra konferansen på Gardermoen, med mer!

Abonnere på Ambulanseforum? Sjekk her!

NB. Kommer i slutten av oktober.

Leder: Vær litt rause

Redaktør Einar Volden forteller om bakgrunnen for utdeling av prisen Årets Ambulansearbeider/Paramedic.

Hjertefrekvens som stressmarkør - hva skjer ved utkalling?

Tror du at du sover like godt på jobb som hjemme? Eller at akuttoppdrag blir en selvfølge etter noen år? Hjertefrekvensen din viser antakelig noe annet.

Overprøver prøvenemnda

Prøvenemnda i Møre og Romsdal har sendt et bekymret brev til Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, da sykepleiere som har strøket på fagprøven søker om autorisasjon som ambulansearbeider hos SAFH, og får det der. SAFH svarer.

Ryggrevolusjon

Ryggvrak? Et nytt, enkelt og raskt treningsprogram med slynger kan gi deg en ny sjanse til å klare hverdagen smertefri, i følge redningsmann Lasse Fossedal i Norsk Luftambulanse.Helsedirektoratets perspektiv

Er gjennomgang av akuttmedisinsk forskrift og en nasjonal plan på trappene? Assisterende helsedirektør Bjørn Guldvog fra Helsedirektoratet forteller om hva man er opptatt av i ambulanse- og amk-tjenesten sett fra myndighetssiden.

Perler for svin?

Norge bruker nær fire milliarder i året til ambulansetjenester, men man vet ikke nøyaktig hva pengene går til, eller hvordan kvaliteten egentlig er, sier Gunnar Vangberg, medisinsk rådgiver for ambulansetjenesten i Trøndelag.

Lærlingmytene - er de sanne?

Hvor forsvinner elevene på ambulansefaget i videregående etter endt utdanning? Det er det mange meninger om, men ingen som har undersøkt nærmere  - før nå.


Emosjonell oppfølging etter alvorlige hendelser

"Det er ubehagelig at enkelte tanker kan brenne seg så fast i hodet at du ikke klarer å tenke på noe annet :( huff...", skriver en av ambulansefagelevene (17) ved Strømmen videregående skole på sin Facebookside, og vet ikke at han beskriver kjernen av emosjonell påkjenning etter hendelser.


Bruk av personlig verneutstyr i ambulansetjenesten

Er vi som yrkesgruppe god nok når det kommer til vår egen sikkerhet og bruk av verneutstyr? Jarle Vikebø, ambulanseinspektør i Helse Bergen ønsker en debatt om dette.


DART - Driver Assist Record Tool

Svenskene jobber med et nytt pedagogisk kjøreverktøy som skal gjøre ambulansepersonell bedre i stand til å vurdere risiko og egen kjøreatferd under opplæring.


Utrykningsforskriften - nye vedlikeholdskrav

Forskrift til krav om opplæring, prøving og kompetanse for utrykningskjøring ble revidert i fjor, og den stiller nye krav til vedlikehold av utrykningskompetansen. Hvor mange tjenester har utarbeidet egen instruks for vedlikeholdstrening?


HLR og pasientetikk

Behandling eller ikke behandling? Når og når ikke? Det er spørsmålet, før man bestemmer seg for HLR -. Anne Catrine Braarud har skrevet doktorgrad om pasientetikk, og holdt foredrag om temaet på AmbulanseForum 2010.


Hvordan snakker vi sammen?

En svensk doktorgradsstudent har, i et feltarbeide på nødmeldesentralen i Stockholm, undersøkt hvordan den medisinske samtalen mellom operatører, ambulansepersonell, leger, sykepleier og pasienter foregår.


Fagartikkel: Akutt funksjonssvikt

Begrepet "eldrebølgen" har eksistert i flere tiår, og brukes for å beskrive den økende andel eldre i befolkningen som forventes i industrialiserte land. Dette er en pasientgruppe ambulansepersonell møter ofte.

Fra konferansen

Tittelen Årets Paramedic gikk til Olav Østebø, litt fra foredraget om teltbrannen på Salangen og mental forflyting av Hans Aase, og nytt fra utstillere.


Ambulanseforum nr. 5 1990 og 2000

Overskrifter fra to tiår tilbake. Nr. 5 2000 blant annet: Staten overtar ansvaret for ambulansetjenesten, og Tetrapilot er nå klar for utprøving i Trondheim. (...) Det er store forventninger innen etatene til det nye radiosystemet.

Hvilket ansvar har vi som ambulansearbeider?

Overfor psykiatripasienten må man trå varsomt, og vi er ikke alltid like velkomne. Hvilke lover og regler gjelder her?


Thorax: Størst av alt er....

trangen til å kjøre utrykning? En ny spalte og en ny stemme i Ambulanseforum.


Norges redningsmenn

Redningsmennene i Norge heiste seg ned på AmbulanseForum 2010, og holdt redningsmannsamling parallelt med konferansen. En diskusjon om revidering av nasjonal standard for redningsmenn var en av sakene på dagsorden.


Ambulansetjenesten i Sør-Korea

Trenger du ambulanse i Sør-Korea så må du ringe 119. Da havner anropet ditt hos brannvesenet som koordinerer all teknisk og medisinsk akutthjelp i landet.


Rød respons - forskriftene brytes begge veier

Erik Zakariassen har tatt doktorgraden om rød respons, og sett nærmere på AMK, legevaktslegen og helseradioens rolle eller ofte manglende rolle på akutturer.


Det virker!

Veien har vært lang og kronglete, men endelig er de første enhetene i ordinær drift på Nødnett. Forsøkskaninene i ambulansetjenesten, akuttmottaket og AMK i Fredrikstad er fornøyd med løsningen så langt.


Norges yngste fagarbeider?

Anniken Gran (19) på Melhus ambulansestasjon tok fagbrevet i september. Vi stakk innom hennes første vakt som fagarbeider.


Ambuvalentus

Har sitt å si om idealpasienten.

Stasjonen vår - NTS Grong

Team113 fikk æren av å skrive om ambulansestasjonen i Grong på sin ferd gjennom Norge fra Nordkapp til Lindesnes.