Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 4 2019 - banebryter, ny indeks og barn

Ny indeks, håndtering av barn, hjerneforskning og overlevering av traumepasienter. Flere artikler i dette nummeret gjenspeiler temaer på konferansen.

Leder

Mona Guterud er den første kvinnelige ambulansearbeideren i Norge som kombinerer operativt arbeid med et doktorgradsstipendiat. Ytterligere en fra studiet Prehospital Critical Care (PHCC) ved Universitetet i Stavanger sitt første kull har fått stipendiat etter Guterud. Sykehuset i Vestfold har også en ambulansearbeider som har startet på PhD. Dette innebærer at bilambulansen endelig får forskere som har perspektivet til en ambulansearbeider. Det er en god og viktig utvikling, og leder an til en framtid hvor ambulansearbeidere kan råde mer over eget fagfelt.

Øyeblikket: Et heftig høydeoppdrag

Fredag 7. juni fikk ambulansetjenesten til Oslo universitetssykehus et oppdrag med en kompliserende vri.

Ny indeks rulles ut

Norsk indeks for medisinsk nødhjelp er ikke en del av digitaliseringsprosjektet i det nasjonale AMK-prosjektet for ny teknologi. Det bekymrer oss, sa Jan Erik Nilsen, leder for Nakos under åpningen av dagen viet nødmeldetjenesten på Nakos-dagene.

Bokomtale: Dette bør du vite om skiftarbeid og søvn

Jobber du skift og takler det dårlig? Dette er boka for deg.

Hver femte akuttpasient har barn: SER DU BARNA?

Ny Norsk indeks for medisinsk nødhjelp (Indeks) på norske AMK-sentraler har en stor nyvinning: Operatørene blir instruert i å spørre om det er barn til stede når noen er syk eller skadd. Et økt fokus som også vises i utmeldingen til ambulansen kan føre til større bevissthet ute.

Bokomtale: Barn som pårørende i akuttsituasjoner

Barn som ikke får informasjon i akutte situasjoner kan ta varig skade. Håndboka «Barn som pårørende i akuttsituasjoner» viser hva man kan si og gjøre for å forebygge der og da.

Ny læringsarena: Spill deg god

Gamification er på vei inn i ambulansetjenesten som en vei til å få prosedyrer og tiltak inn i ryggmargen gjennom «lek». En app skal nå gravere primærundersøkelsen i ryggmargen til ambulansepersonell i Helse Midt-Norge.

Portrett: Banebryteren

Stipendiat Mona Guterud (47) er historisk - som den første ambulansearbeideren i Norge som har startet på en doktorgrad kombinert med en klinisk stilling i ambulansetjenesten. Men hennes unike historie startet allerede som 16-åring.

Fanger ikke opp ett av tre hjerneslag

En norsk undersøkelse av hjerneslaghåndtering viser at ambulansepersonell ikke mistenker hjerneslag på rundt hver tredje pasient som utskrives med slagdiagnose.

Trygg overlevering av traumepasienten

Standardisering av overleveringsrapporten kan være et viktig tiltak for pasientsikkerheten, konkluderer Randi Simensen i sin masteroppgave fra Prehospital Critical Care ved Universitetet i Stavanger.

Test deg selv: EKG-forståelse

Tidligere har vi laget to EKG-quiz som du finner på Ambulanseforums nettside. Der tok vi for oss noen arytmier. Her handler det mer om forståelsen. Lykke til! Ta testen her. 

Ny stasjon på Trofors

Midt i Norge, et steinkast fra E6 og et tresteg fra huset til musikerduoen Marcus og Martinus, har Trofors fått en flunkende ny ambulansestasjon.