Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 4 2011

Dette nummeret av Ambulanseforum er viet i sin helhet til akuttkjedens innsats under terroren i regjeringskvartalet og den grusomme massakren på Utøya. Ta en titt på innholdet her.

Dette nummeret av Ambulanseforum er viet i sin helhet til akuttkjedens innsats under terroren i regjeringskvartalet og den grusomme massakren på Utøya. Vi har snakket med hele akuttkjeden.

Leder: Den store jakten

Om etterpåklokskap: Jakten på syndebukker er i full gang. Det går ikke en dag uten at vi i et eller annet medium får servert en eller annen person i redningskjeden som har foretatt en eller annen vurdering som det stilles spørsmål ved.

Helseministeren: - Jeg er utrolig takknemlig

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen retter en spesiell takk til involvert ambulanse- og amk-personell på Utøya og regjeringskvartalet i Ambulanseforum.

Krisestab på rødt nivå

Fredag den 22. juli 2011 samarbeidet politi, brann og redning, amk, ambulanse, luftambulanse og akuttmottakene på Ringerike, Ullevål, Drammen og Bærum sykehus intenst for å redde liv og begrense skader. Her forteller Osloledelsen om sin dag.

I ruinene: Bomben i regjeringskvartalet

Operativ leder ambulanse i Oslo og Akershus, såkalt 02, var en av de aller første enhetene på stedet da en svær bombe gikk av i regjeringskvartalet klokken 15.25.19 den 22. juli.

- Å planlegge for det utenkelige

- Mitt inntrykk er at det har vært gjort en fantastisk innsats. Ikke glem at helsepersonell ikke kan gå inn i områder som ikke er sikret. Tenk på alle heltene med båt, sier Tore Karl Saupstad som var jourhavende på Prehospitalt senter OUS under begge aksjonene.

Under skyting pågår: Innsatsen på Utøya

AMK og ambulansepersonell i Vestre Viken forteller om ledelsen av Utøya-aksjonen. Vi får høre om opplevelsene til de som var første enhet på stedet, de som ledet første mottakssted, ledelsen av andre mottakssted, innsatsen på øya og arbeidet etterpå.

Luftambulansen i regjeringskvartalet og på Utøya

Norsk Luftambulanse scramblet det de hadde for å hjelpe til i begge aksjonene. Seks helikoptre fra NLA og to fra 330 var involvert på skadestedene.


Mistet en av sine

Da Norsk Folkehjelp mobiliserte for å bistå etter bomben i regjeringskvartalet, ante de ikke at hendelsene etter hvert skulle ramme dem selv på hardeste måte. I flere år har Norsk Folkehjelp vært sanitetspersonell på AUFs sommerleir på Utøya. Denne ettermiddagen reddet de liv, var i livsfare selv og de mistet Hanne Fjalestad i innsatsen.


Røde Kors bidro med 400 mannskap på Utøya

400 Røde Kors-frivillige var i aktivitet i forbindelse med søk, redning og omsorg utenfor Utøya og ved Sundvollen krisesenter.


Akuttmottaket på Ullevål: Stort, men også sårbart

I løpet av noen timer fredag ettermiddag og kveld den 22. juli, tok akuttmottaket på Ullevål i mot 25 potensielt hardt skadde pasienter.


Akuttmottaket på Ringerike: Lite, men robust

Under innsatsen på Utøya mottok lokalsykehuset på Ringerike i Hønefoss 35 pasienter, hvorav 18 var alvorlig skadet.


Druknet legevakta i Oslo?

Oslo legevakt ferdigbehandlet cirka 100 pasienter i løpet av to timer etter at bomben sprang i regjeringskvartalet.EFOK: Emosjonelt etterarbeid

- Rosemarsjen gjorde godt! - Skulle ønske at alle som deltok i hendelsene den 22.07 kunne ha anledning til å være med i marsjen, sier Thor Sundby, leder av EFOK (Emosjonell førstehjelp og krisehåndtering), prehospitalt senter - Oslo universitetssykehus. - Dette hadde hjulpet videre i det emosjonelle arbeidet.


- Hjelperne tok utfordringen

Atle Dyregrov, psykolog ved Senter for krisepsykologi om hva som skal til for å hjelpe førstelinjehjelperne på katastrofestedene. - I tretti år har jeg arbeidet opp mot kriser og katastrofer, i krigssituasjoner i Uganda, Rwanda, Midtøsten og tidligere Jugoslavia. Med unntak av Rwanda, kan jeg ikke huske beretninger som har vært så dramatiske.

Kronikern: Norway's 9/11

I britisk media gikk det ikke mange timer før vi kunne finne denne overskriften. Men dette er ikke Norges 9/11, skriver Kronikern, som er stolt over å være norsk ambulansearbeider, og av kollegene som har vært i innsats.

Nødnetts ilddåp

Etter bomben i regjeringskvartalet fikk man testet hvordan det nye nødnettet, som er rullet ut i Oslo og satt i fulldrift i løpet av våren, fungerte i den største innsatsen i Norge i fredstid.


Teknologien sviktet

Rekordmange ambulanseenheter var i aksjon den 22. juli. Det medførte en overbelastning på delsystemer i AMK-sentralen på Ullevål. Dermed måtte mye av kommunikasjonen gå over sambandet.Hvem jobber i nødetatene?

Judith Acosta, skribent i JEMS (Journal of Emergency Medical Services), psykoterapeut og kriserådgiver i USA har skrevet en artikkel om hva slags personlighetsstyper som jobber  i nødetatene. En egenskap er felles: Nerver av stål.

Stasjonen vår/historikk:

Seljord Røde Kors ambulansetjeneste i 1981

Det andre besøket i vår serie om ambulansestasjoner i Norge går til Seljord. Denne spalten er altså hele 30 år gammel!