Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 3 2013

180_3_2013-forsideDette nummeret inneholder mye forskjellig: Blant annet litt om ferieavvikling, vikarbruk og overtid i de nyslåtte offentlige tjenestene til Sykehuset Innlandet og Helse Midt-Norge, vold og trusler i Oslo og Akershus ambulansetjeneste, nakkekragepolicy og prehospital akuttmedisinsk forskning.
Ønsker du å abonnere? Sjekk abonnementsvilkår her
Det er også en stor bolk i dette nummeret om dokumentasjon og nøkkeltall for norske ambulansetjenester. Kos deg med quiz med lett blandede spørsmål. Her får du en titt inn i ambulansetjenesten til Fort Lauderdale i Florida, kan la deg underholde og sjokkere av hvordan det var i ambulansetjenesten for noen år siden og vurdere om du skal begynne å trene litt mer etter å ha lest Kronikern.

Leder

En skal være forsiktig med å passere grenser. Det er noe vi lærte allerede fra barnsben av. Det er nok en nyttig lærdom å ta med seg også i vårt voksne yrkesaktive liv.

Blålysdag i Trondheim

Blålysdagen i Trondheim ble også i år en stor suksess med solskinn, full fart og stort oppmøte av publikum. – Vi lager ikke så mye styr og opplegg, egentlig. Vi er der for å snakke med folk og la ungene klatre i bilene, ligge på båra og se og kjenne på hva slags utstyr vi har.

Quiz - lett blanding

Ambu 13 på ambulansefaglinja på Lukas videregående skole i Malvik ønsker alle en god sommer med denne luringen av en quiz.

Fagarbeiderdekning i sommer

Sykehuset Innlandet er best i klassen når det gjelder å registrere forskriftsbrudd på ambulansebemanning. De har fått laget en egen AMIS-funksjon til formålet, hvor det dukker opp et grått felt om bemanningen ikke er etter forskriften.

Tøff tjeneste i Tigerstaden

Nesten halvparten av ambulansepersonellet ved Oslo universitetssykehus har opplevd vold i arbeidet sitt. Over halvparten er blitt truet med vold i løpet av det siste året, viser en intern rapport.

Trygg i trafikken?

En rapport ved ambulansetjenesten i Oslo og Akershus avdekker bekymringsfulle funn om kjøreatferd og risikovillighet.

Opplæring til alle ansatte

– Rus- og psykiatrioppdrag er en del av hverdagen vår. Det trengs mer opplæring av alle ansatte og fokus for å takle psykiatrioppdrag på best mulig måte i stedet for å satse på psykiatriambulanser, mener Anne Catrine Braarud, avdelingsoverlege ved Prehospitalt senter, Oslo universitetssykehus.

Responstider: Tallenes virkelighet

Norsk pasientregister (NPR) har begynt å analysere AMK-sentralenes responstid med 90 prosentiler, og har sagt at det er praktisk mulig å registrere responstider stasjonsvis selv om det ikke er prioritert nå. Særlig i Helse Nord har det vært en debatt om hvordan man teoretisk sett bør beregne responstider. Det er altså mulig å gjøre det i praksis.

På USA-tur for å sette standarder

Nøkkelpersoner i Helsedirektoratets avdelinger for Medisinske nødmeldetjenester og Norsk pasientregister, samt Nakos og Helse Vest, var nylig på fire steder i USA for å se hvordan man samler inn data, og bruker data når man driver ambulansetjeneste.

Økt oppdragsmengde

Oppdragsmengden i norske ambulansetjenester øker, men antall enheter øker ikke tilsvarende. Særlig i byene er beredskapen mindre; man tilbringer mer tid i ambulansen, kanskje opptatt med grønne hjemkjøringer, og kan ikke frigjøres til akutturer.

Større press i byene?

Ambulanseforum har stilt alle tjenestene en rekke spørsmål om oppdragsmengde og hvorfor de eventuelt har en økning. De svarene vi har fått viser at oppdragsmengden jevnt over øker mest i byene, og også i en del distrikter. Det er omtrent like mange teorier på hvorfor det er en økning som det er folk som har svart. Vi gir ordet til de tjenestene som har svart oss.

Forsk for farsken

En status over forskning på akuttmedisin utenfor sykehus i Norge.

Innlandet heloffentlig

En av de største ambulansetjenestene i landet er denne våren fullført en tretrinnsprosess hvor tjenesten har gått fra privat til offentlig drift.

Spesialrekruttering på AMK

Oslo universitetssykehus (OUS) akuttmedisinske kommunikasjonssentral (AMK) har brukt Luftforsvarets rekrutterings- og seleksjonssenter for å velge ut egne operatører som skal jobbe med luftambulansekoordinering.

Bestillingsoppdrag via web

Oslo universitetssykehus (OUS) planlegger å innføre et system for webbestilling av bestillingsturer fra resten av helsevesenet i området. Håpet er å få redusert med 40.000 samtaler i året.

Nakkekrage - til hvem?

Amerikanerne har begynt å stille spørsmålstegn ved egen praksis ved nakkeskader. Hvordan håndterer vi nakkeskader i Norge? Les om en erfaren ambulansearbeiders egen erfaring da han fikk nakkeskade.

Redningskonferansen

I år som i fjor gikk Redningskonferansen av stabelen i begynnelsen av mai, og mange av temaene og foredragsholderne var de samme som året før. Da fikk vi høre litt om utviklingen, men savnet likevel litt mer fornyelse.

Brann- og ambulansetjenesten i Fort Lauderdale

Skuddsikre vinduer og massive ståldører er ikke vanlig på europeiske ambulanse- eller brannstasjoner, men i «Amerikas Venezia» som også byen Fort Lauderdale i Florida blir omtalt som, er det en absolutt nødvendighet.

Å redde et liv - uten å vite det

En utrolig ting hendte i dag.

Gammeltida

Fra nr. 3. 1983: Leder. Så ble det altså ingen positiv behandling av ambulansetjenesten i Stortinget i vårsesjonen. Tidligst vil derfor ambulansetjenesten få sin lovmessige forankring 1. januar 1985 – ett år senere enn antatt. (...) Blant annet med bakgrunn i store økonomiske problemer denne delen av helsetjenesten har, er det viktig å få klarlagt ansvarsforholdene.

Smånytt

Blant annet om: SNIFFERSYSTEM?
Har du fått autorisasjon som helsepersonell i Norge, er det ingen automatisk sjekking av om status for autorisasjonen er endret. I England har man et eget sniffersystem som månedlig sjekker helsepersonellnumrene opp mot det nasjonale helsepersonellregisteret.

Kronikern

Er vi feite og late, eller er arbeidsgiveren gjerrig og dum? Når jeg ser rundt meg blant mine kollegaer, så ser jeg mange rare mennesker. Det som slår meg er at det er få som trener og holder seg i form. Er dette greit, eller er det slik at vi burde vært i normalt god form?

Stasjonen vår - Nittedal

Nye stasjonsrom gir bedre arbeidsmiljø på en av Oslo og Akershus mest nordlige stasjoner. Seksjonsleder Svein Ruud har jobbet en mannsalder og går snart av med pensjon.

God Sommer!