Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 2 2017

Får hjerneslagpasienter god nok diagnostikk prehospitalt og blir sendt til riktig sted for behandling med en gang? Nei, mener prehospitalt personell selv. Kan du nok om fødsler og fødselskomplikasjoner? Hvis du er interessert i noen av disse temaene - og mange andre - sjekk kommende nummer av Ambulanseforum som har gått i trykken! Her er litt om sakene i dette nummeret.

Ønsker du å abonnere? Sjekk her

Leder  - uetisk kjøring

Vi setter på dagsordenen en praksis som ambulansepersonell føler er uetisk: Flere steder i landet fraktes slagpasienter til sykehus som ikke kan utføre trombektomi, eller man ender opp med å frakte pasienten videre til endelig behandling når propp eller blødning er konstatert. Dette skjer i strøk hvor det ikke handler om avstander, men om politikk og organisering.

Unge lovende

– De vet ikke hvor heldige de er, sier Olav Østebø, assisterende ambulansesjef og beredskapsleder i Helse Stavanger.
– Jo, vi vet, sier masterstudentene på Norges første tverrfaglige studie i prehospital akuttmedisin. Snart skal første kull begynne å skrive på masteroppgavene, og vi får høre nærmere om temaene i artikkelen.

Tidstyver stjeler liv og helse fra slagpasienter

– Ambulansetjenesten må slippe å bryte to gylne akuttmedisinske prinsipper: Å transportere pasienter i feil retning fra «best» til «nestbest», og å frakte pasienter i akuttfasen frem og tilbake mellom sykehus fordi oppgavefordelingen er dysorganisert, sier en overlege ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalet.

Jakter på bedre prehospital slagtriage

Finnes det noe bedre enn FAST? Erik Westnes, paramedic i Oslo, ønsker at ambulansepersonell kan få et mer spesifikt diagnoseverktøy enn FAST for mistenkte slagpasienter.

Hva bruker vi tiden på prehospitalt?

Linn M. Hansen, ambulansearbeider i Sykehuset Innlandet har skrevet et innlegg hvor hun sammenligner tapte hjerneceller med millimeter på veien. Millimeter blir fort til mil. Bruker vi tiden effektivt nok prehospitalt?

Intensiv trening av innsatsledere

– Helt fantastisk, sier Camilla Gyllensten og Jon Osdal etter tøffe tak en uke til ende. De var to av 16 utplukkede til spesialtrening som innsatsleder helse i Helse Møre og Romsdals ambulansetjeneste.

Ny nasjonal retningslinje på høring fra 1. mai: AKSIDENTELL HYPOTERMI

Mild og moderat nedkjøling forekommer ofte. Det øker dødeligheten til pasienten. En arbeidsgruppe jobber med en nasjonal prosedyre for alle grader av nedkjøling.

Redningsmannen

Haakon Nordseth (58) har vært redningsmann i Norsk Luftambulanse i 30 år. Om to år går han av med pensjon. Etter hvert som årene har gått, jo mer har ulykkene gått innpå ham. Han husker spesielt ei jente som landet under traktorhjulet.

Dette må du vite om uplanlagte fødsler

Det har aldri vært mer trygt å føde barn i Norge enn det er i dag. Likevel, fødselshjelp er et akuttfag. Enkelte situasjoner kan være utfordrende for selv den mest erfarne jordmor. Hva kan vi gjøre med enkle grep?

Test deg selv: Fødsel

Dette må vi kunne noe om: Antall uplanlagte fødsler har økt i takt med nedlegging av fødeavdelinger rundt omkring. Uplanlagte fødsler skjer også nær sykehus. Det er ofte flergangsfødende som ikke rekker til fødeavdelingen. Ta testen her! 

Kronikern: Direktesendt FAST

Det kan leses at man i vårt naborike skal i gang med å teste live overføring av bilder fra ambulansen. Dette er tenkt brukt for å kunne overføre video av slagpasienter. For å være helt ærlig, så trekker jeg på smilebåndet når jeg leser disse sakene. Hvis alle pasienter med mistanke om hjerneslag kommer inn med gode, orienterende nevrologiske undersøkelser med god dokumentasjon, så tror jeg vi kommer minst like langt som med kamera i bilen. Det må rett og slett stilles krav til vår undersøkelse.

Norsk medisinsk indeks i Etiopia  og ambulanse fra Narvik

Ved et nytt sykehus i Addis Abeba brukes norsk medisinsk indeks når de mottar nødmeldinger ved Emergency Call Centre (AMK).

Alltid beredt

Anne Kristine Bergem, psykiater og forfatter, er opptatt av barn som er pårørende, altså barn som har en forelder eller et søsken som blir sykt eller skadet. Alt helsepersonell har etter helsepersonelloven plikt til å kartlegge om en voksen pasient har barn og hvordan barna er ivaretatt under den voksnes sykdomsepisode. Helsepersonell skal også gi tilrettelagt informasjon til barn som blir berørt av voksnes sykdom eller skade.

Helsedirektoratets hjørne: Nasjonal førstehjelpsdugnad

Mellom tre og fire tusen nordmenn dør som følge av hjertestans hvert år. Tre ganger så mange får hjerneslag. De neste fem årene skal en nasjonal førstehjelpsdugnad redde flere liv.

Et fantastisk miljø

– Vi har et veldig godt miljø her, smiler Lars Kristian Haugan. Herdis Tveiten Hønsvik og Tonny Uran nikker enig. Ambulanseforum har vært på stasjonen i Rauma, Helse Møre og Romsdal.