Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 2 2015

I dette nummeret av Ambulanseforum etterlyser vi en felles innsatslederutdanning i høgskoleregi. Vi spør om nakkekragen like gjerne kan kastes, og vi får input om hvordan man skal håndtere fødsel i ambulanse. 
AF_nr2_15_forside-1000-pxØnsker du å abonnere? Sjekk her
Siden sist har vi vært på London Trauma Conference og konstatert at prehospital akuttmedisinsk personell er opptatt av invasive prosedyrer som ECMO, åpen hjertemassasje og REBOA.
På Skandinavisk akuttmedisin var det en sesjon hvor man også fikk noen motforestillinger fra traumemiljøet mot å begynne med slike avanserte tiltak ute. Hør mer om dette.
I tillegg går vi gjennom den nye nødmelderapporten fra Justis- og beredskapsdepartementet. Bli også med på Vestre Vikens lærlingopptak og på tur til Hamburg.
Ta quizen om ny akuttforskrift! Her er litt om innholdet, artikkel for artikkel:

Leder

Er det økende forekomst av vold mot ambulansepersonell? Hva gjør sparetiltak med ambulansetjenesten? Hvilke grep må man gjøre i framtiden for å sikre at personell i distriktene får vedlikeholdt kompetansen?

ETTERLYST! Felles innsatslederutdanning

Det har snart gått fire år etter bombeangrepet i Oslo sentrum og drapene på Utøya 22. juli 2011. Hvilke forbedringer har skjedd på bakkeplan, altså i første linje, i norsk beredskap? I hvilken grad har redningsetatene blitt mer samordnet?

Rekordlang og tro tjeneste

Hallvard Liseth har jobbet i ambulansetjenesten i Modum og Vestre Viken siden han var 15 år. For tre år siden hadde han tenkt til å pensjonere seg. Det ble ikke noe av. De siste tre årene har syttiåringen gått i dobbel stilling som ambulansevikar.

Quiz: Ny akuttforskrift

Ny akuttmedisinforskrift trer i kraft 1. mai. Hva er nytt? Ta quizen her. Lykke til!

Tropper av gradvis

Johannes Lokøy (58) går av som ambulansesjef ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS), men sørger for en mild overgang for den som overtar jobben.

Nakkekragen i søpla?

– Ambisjonen er at vi skal ende opp med en felles prosedyre for spinal immobilisering prehospitalt i løpet av året, forteller Per Kristian Hyldmo. Han leder gruppa som har ansvaret for å lage en nasjonal og enhetlig prosedyre.

London Trauma Conference: Invasiv framtid?

På London Trauma Conference (LTC) treffer man på flere og flere fra det prehospitale miljøet i Norge. De har tatt turen for å høre om hva som skjer internasjonalt innen feltet prehospital traumatologi.

Åpen hjertemassasje

Open chest thorachotomy eller åpen hjertemassasje er i vinden hos London HEMS.

London Cardiac Arrest Symposium: Prehospital ECMO

I Paris har de holdt på med prehospital ECMO (Ekstrakorporal Membran Oksygenering) ute på gata en stund. Franskmennene er kjent for å ha en kultur for mer stay and play prehospitalt enn de anglosaksiske landene. ECMO har både reddet liv og skaffet organdonorer.

Skandinavisk akuttmedisin: Heftig norsk debatt

Den invasive framtiden i norsk prehospital traumebehandling var under diskusjon på Skandinavisk akuttmedisin.

Endelig! Norsk hjertestansregister

Den 16. mars var den offisielle åpningen av Norsk hjertestansregister. I årevis har man strevd for å få til det samme som svenskene har hatt i 25 år og danskene i 12. Neste år vil man få tall på hvordan det står til i akuttkjeden når det gjelder hjertestansbehandling.

Brennende engasjert

I 2010 fikk Olav Østebø (52) prisen Årets Paramedic. For tiden er han på vei tilbake til jobb etter en periode med utbrenthet, men møter Ambulanseforum i Stavanger. Det er lett å brenne lyset i begge ender i arbeid med akuttmedisin og beredskap.

Å snu en omdømmekrise

I juni 2010 havnet Nordlandssykehuset på alle avisenes forsider med den mye omtalte kirurgisaken. Nordlandssykehuset hadde brutt funksjonsfordelingen og foretatt operasjoner som egentlig skulle vært gjort ved Universitetssykehuset i Tromsø.

Hamburgs XL-kjøretøyer i ambulansetjenesten

Man bør ha mange venner om ambulansetjenesten og redningstjenesten skal fungere optimalt, skriver Norbert Ziegeler.

Trygg transport for fødende og nyfødte

Hvert år føder 500 norske kvinner uplanlagt utenfor sykehus. Fødende og nyfødte som fraktes i ambulanse bør sikres på forsvarlig vis.

Ny utredning av nødmeldetjenesten

For tre år siden satte Justisdepartementet i gang en utredning av dagens nødmeldetjeneste. I desember 2014 kom sluttrapporten. Vi har sett nærmere på hva de mener det bør satses på i årene framover.

Gi innspill!

Nye retningslinjer for prehospital luftveishåndtering: En arbeidsgruppe i Skandinavisk forening for anestesiologi og intensivmedisin skal lage oppdatering av retningslinjene som sist ble publisert i 2008. Se mer her.

Ka farsken?

Kronikern undrer seg over prioriteringene til Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge, og tror omdømmetapet ved sparetiltak i ambulansetjenesten vil være stort. All publisitet er ikke god publisitet.

Gammeltida

Her er utdrag fra artikler som har stått på trykk tidligere i tilsvarende numre av Ambulanseforum. Her får vi blant annet vite at i 1985 fikk fylkeskommunene ansvaret for ambulansetjenesten. Det skulle bli en ambulanseepoke med mye nedskjæringer og dårlige vilkår. «Som å gå fra asken til ilden,» som et innlegg uttrykker det.

Jakten på lærlingen

To dager. 12 poster. Skremt ut for å løpe om natta. Vestre Vikens lærlingekandidater testes ut på alle bauger og kanter.