Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 2 2014

Nytt nummer av Ambulanseforum er ute. Sniktitt på hovedtemaene her!

Ønsker du å abonnere? Sjekk her!
Leder
Vi trenger en mer åpen debatt om framtidens nødmeldetjeneste enn det som har vært «lov» innad i helsesektoren de ti siste årene, og man må kunne diskutere uten å mikse alt sammen i én smørje. Det er egentlig tre debatter som foregår parallelt: 1. Bør vi ha færre og større nødsentraler? 2. Bør brann, politi og helse ha samlokaliserte nødsentraler? 3. Bør vi ha ett felles nødnummer?
Bildet
Øvelse, øvelse: Øvelse Dragvoll var Norges neststørste øvelse i år, og scenarioet var skyting på universitetet i Trondheim, flere døde og mange alvorlig skadde.
Presiserer praksiskrav
Helsedirektoratet har presisert praksiskravene for helsepersonell uten ambulanseautorisasjon som fungerer som makker på ambulansen. Presiseringen har vært etterspurt av Helse Førde, og er blant annet svært aktuell i forbindelse med ferieavvikling.
Quiz - spinalskader
Nok en quiz fra vår trofaste quizmaster Dag Uno Furuknap. Ta quizen her! Lykke til!
Fagmann til fingerspissene
Finn Johansen ble kåret til Norges første Årets Paramedic. I en ny artikkelserie håper vi å få en prat med alle som er kåret.
Fagartikkel: Kapnografi - mer enn korrekt tubeplassering
Vi utnytter ofte ikke kapnografi til fulle i ambulansetjenesten. Her er en oversiktsartikkel over kapnografiens mange muligheter.
Inferno i Lærdal
– Det såg ut som eit vulkanutbrot. Trond Wegard Sæthre og Kristján Arnason trudde ikkje sine eigne auger då dei kom ut av Fordnestunnelen for å støtte Lærdals ambulanse då bygda Lærdalsøyri tok fyr.
Historisk dag
For aller første gang var alle fire politidistrikt som dekker Oslo og Akershus ambulansetjeneste samlet til operativt lederforum (OLF) på Ullevål rett før påske.
Intensivt samvirkekurs
Samvirkekurset til Sivilforsvaret har 20 års jubileum i år, og er med på å bygge opp under det nylig understrekede samvirkeprinsippet i norsk redningstjeneste. Vi har vært tett på et nylig arrangert kurs.
Kronikern
Om turnusraseri: Er egentlig døgnvakten et sunt fenomen?
CBRNe Oslo
Stasjonen i Oslo sentrum har 20 stykker som er med og har ansvar for katastrofe- og CBRNe-bilen. De øker kunnskapene gjennom å sy sammen kurs selv, og formidler gjerne kunnskapene videre.
Mot lysere tider
Helsedirektoratets konferanse «Mot lysere tider» er tre år gammel nå, og opererer nå med en bredere konferanse enn bare å omhandle nødmeldetjeneste. Det overordnete temaet var den akuttmedisinske kjede, og det var mange interessante sesjoner.
Spennende fagdag i Østfold
For første gang inviterte avdelingssjef Bo Skauen i Prehospital avdeling i Sykehuset Østfold alt ambulansepersonellet i avdelingen til fagdag den 14. februar.
Fagforbundet på Storefjell
Nostalgi eller ikke? Fagforbundet arrangerte i år som i fjor fagkonferanse på Storefjell med temaer som Ønskeambulansen i Vestfold, organisering på skadested, vold og trusler, bilsikkerhet og skarpe oppdrag.
Gammeltida
En spalte som har smakebiter fra artikler i Ambulanseforum for ti, tjue og tretti år siden. Viser fram utviklingen - og evige problemstillinger som går igjen.
Sammen er du sikker!
Frank Grydeland, nestleder i Delta om å organisere eller ikke organisere seg.
Skandinavisk erfaringsutveksling
Skandinavisk akuttmedisin er nettopp det: En konferanse med også svensker, dansker og finner på forelesersiden, men mest nordmenn på tilhørerbenken. Et av hovedtemaene i år var om vi er bedre rustet for store hendelser nå enn vi var i 2011.