Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 2 2011

Påsken er vel overstått, og et stort vårnummer av Ambulanseforum med flust av saker har gått i trykken. Ta en sniktitt her!

Påsken er vel overstått, og et stort vårnummer av Ambulanseforum med flust av saker har gått i trykken. Ta en sniktitt her!

Leder

Adeccoskandalen som har versert i alle medier og turnusdebatten i Dagens Næringsliv skaper debatt om privatdrevne offentlige tjenester og alternative arbeidstidsordninger. Er ambulansetjenestens arbeidstidsordninger og avlønningssystemer friske og sunne overalt?

Gule vester

Skadested med brann, politi, helse og bystanders i gule vester kan skape komplett kaos. Tid går tapt og i ytterste konsekvens kan det koste liv.

AMK-slitasje i Oslo

Statens helsetilsyn er så bekymret for marginal bemanning og risiko for svikt at de ber om en redegjørelse for hvordan forholdene skal rettes opp.

Ambulansestasjoner i Norge

Per 2011 er det 306 ambulansestasjoner i Norge og 514 ambulanser kjører daglig på norske veier. 187 har rene stasjonsvakter, mens 119 stasjoner har noe hjemmevakt.


Passer på i påska

Svenskene har en annen frivillighetskultur enn Norge, men jammen er det ikke en egen frivillig Fjellräddningsgruppe i de svenske Sylarna som patruljerer på snøscooter hele påska. Vi tok en prat.


Elektronisk indeks

På IKT forum fortalte Nirvaco  om utviklingen av Norsk Medisinsk Indeks i elektronisk form.


Tetra og VM på ski

TC Connect delte sine erfaringer etter å ha levert 650 TETRA radioer til VM på ski i Holmenkollen i mars 2011 på IKT Forum.


Litt om Kokom

Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som formål å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste i Norge, virksomheten er i stor grad prosjektorientert.


IKT i skyene - Bliksund

En del tips og en bekymret e-post om Sykehuset Sørlandets nye løsninger for data, kart og kommunikasjonsløsninger i ambulansetjenesten, får oss til å booke en reise til Kokoms IKT Forum i Bergen, for å høre hva dette er for noe. Det blir en interessant tur.

Skandinavisk akuttmedisin

Mange spennende temaer og engasjerte forelesninger preget årets utgave av Skandinavisk Akuttmedisin, som har vokst betraktelig siden i fjor.


Når skal politiet varsles?

På en egen sesjon på Skandinavisk akuttmedisin delte rettsmedisinere av sin kunnskap. De kunne blant annet gi oss svar på når vi skal dokumentere skade eller melde dødsfall.

Hoftebruddpasienten

– Hoftebrudd er en dramatisk hendelse som har høy dødelighet og fører til kraftig reduksjon i funksjonsnivå, fortalte lege og stipendiat Leiv Otto Watne, fra Geriatrisk avdeling OUS HF/UiO foredraget sitt på Skandinavisk akuttmedisin.

Intraossøs nål

– Rekk opp hånda de som kan kanylere en liten unge med sirkulasjonsstans på 30 sekunder, åpnet overlege/ PhD Geir Arne Sunde fra Haukeland universitetssykehus/SNLA sitt foredrag. Burde IO bli mer utbredt i ambulansetjenesten?

Sporsikring

– Pasienten er et vandrende åsted, og for å hindre oversmitte av DNA er det greit å tenke sporsikring når man har med overgrep og voldtekt å gjøre. Rene stikklaken og hanskebruk!


Møtet med minoriteter

Hvordan skal man gjøre en best mulig jobb, og hva er myter og fakta når man får oppdrag til folk med minoritetsbakgrunn? Ingjerd Hansen fra Oslo-politiet og Øyvard Sørensen fra ambulansetjenesten i Oslo delte sine erfaringer i forrykende foredrag på Skandinavisk akuttmedisin.

HLR-vinner

Laerdel Medical kjørte HLR- konkurranse med premie. Den suverene vinneren ble Jan Erik Hagen, opplæringsleder i kompetanseavdelingen til Prehospital divisjon, Sykehuset Innlandet fra Hamar. Han er altså et klart førstevalg om man skulle falle om.


Får de rette pasientene ambulanse?

En svensk doktoravhandling har undersøkt presisjonen til svensk medisinsk indeks, som er bygget på norsk, og fant for høy forekomst både av over- og undertriage.

Gammeltida

Utdrag fra tidligere numre: Når ambulansen dreper. Ambulansen har drept – istedenfor å redde liv. Den 12. januar i år (1981) ble en 87 år gammel dame kjørt ned og drept i et fotgjengerfelt i Skien av en ambulanse under utrykning. Den 9 og 10. juni skal ambulansesjåføren møte i retten.

METTS i Telemark og Vestfold

– Jeg tror det kan bli et like stort faglig løft som 12-kanals EKG og trombolyse var i sin tid, sier Jon Erik Steen-Hansen, overlege og medisinsk ansvarlig for ambulansetjenesten i Telemark og Vestfold.


Ambulansetjenesten i smilets land

Vår utenrikskorrespondent Norbert Ziegeler tar oss denne gangen med til ambulansetjenesten i Thailand som han mener har en rekke utfordringer, men også mye bra.


Hattesjongleringens pris

Hva skjer når du får en andreårslærling i sykekupéen? Du er ute på en akuttur og det haster å komme fra A til B. Du bør ha all fokus på å føre ambulansen på en rask, effektiv og sikker måte frem til B. Men du har også en veilederhatt på deg.

Japan, Libya og NBC

I mars kom et stort japansk kjernekraftverk ut av kontroll på grunn av jordskjelv og tsunami. Det samme gjorde Libyas øverste leder Muammar al-Gaddafi da folket hans gjorde opprør. Han sitter trolig på kjemiske våpen. Det er dramatiske NBC-tider på den lille kloden vår.

God coctail på Malakoff vg skole

Det er medikamentlære som står på programmet denne dagen på Malakoff vg skole. Felleskatalogen er bibelen, og ubønnhørlig høytlesning av MOM går på rundgang.


Spenstig traumekurs

– Det er viktig å ha lest kursmanualen på forhånd for å komme gjennom dette kurset, og dere blir skåret på hver stasjon, åpner kursleder Jan Erik Nilsen, LA-lege på Lørenskog. Et intensivt kurs i Advanced Trauma Life Support er i gang.

Quis - Akutt abdomen

Kull 10 på ambulansefaget på Lukas videregående skole i Malvik har gått gjennom pensum om akutt abdomen, og har laget denne quisen.

Tatt på fersken

Gjett hva jeg tok? Hvilke virkemidler kan ledelsen bruke om ambulansepersonellet ikke utfører utstyrssjekken på bilen skikkelig?

Stasjonen vår - Lufttransport i Brønnøysund

Stasjon eller base? Det er i hvert fall raspeballer eller kumle på middagsmenyen for legen og piloten i dag.