Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 2 2010

Et innholdsrikt nummer i en innholdsrik tid. Askeskyen svever over Europa og luftambulansene har i lengre perioder, enn bare ved vanlig vinterruskevær, måttet stå på bakken av sikkerhetsgrunner. Litt om dette, og mye annet finner du i dette nummeret.

Et innholdsrikt nummer i en innholdsrik tid gikk i trykken i dag. Askeskyen svever over Europa og luftambulansene har i lengre perioder, enn bare ved vanlig vinterruskevær, måttet stå på bakken av sikkerhetsgrunner. Litt om dette, og mye annet finner du i dette nummeret.

Abonnere på Ambulanseforum? Trykk!

Den siste uka etter at vulkanen Eyjafjallajökul på Island gikk amok og spredte en askesky over hele Europa har bakke- og sjøberedskapen måttet forsterkes. Helse Nord har fått oppover fem fullt bemannenede ambulanser, samt ekstrapersonell fra Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge.

Leder - blottstilt sårbarhet

Så fikk vi se hvor sårbar deler av redningskjeden er. Hviletidsbestemmelser, ved en lavvobrann med seks involverte, og askeskyen til et  vulkanutbrudd på Island, satte ambulansehelikoptrene og ambulansefly hardt og brutalt ned på bakken. Bør bilambulanseantallet økes og samarbeidet med de frivillige styrkes? spør redaktør Einar Volden.

Bachelor paramedic

Statssekretær i HOD Tone Toften fikk vite hvorfor det er bred enighet i ambulansemiljøet om at det haster med å få en bachelor paramedic i Norge, på et halvdagsseminar  arrangert av Ambulanseforum og SNLA i slutten av februar.


Ambulanseulykkesgruppa 2009

Etter et år med nasjonal ulykkesanalysegruppe for ambulanser (UAG), har ambulanse gruppa fått inn melding om 12 ambulanseulykker, sett nærmere på åtte, funnet både god og dårlig sikring, og gode og mindre gode holdninger. Antall ulykker er nok underrapportert. Meld fra!

Ambulansesimulator

Nasjonal ulykkesgruppe er i ferd med å ferdigstille en ambulansesimulator som viser hva som skjer ved en kollisjon eller velt. Målet er å ha den ferdig til AmbulanseForum 2010. Den er bygd på et ambulansevrak fra Helse Fonna.

Ny kuvøseadapter

På bestilling fra Statens Vegvesen har Progres Servis i Tsjekkia utviklet en kuvøseadapter som passer til alle båretyper.


Ny ambulansejournal i Trøndelag

Trønderne har lansert ny ambulansejournal. Den vil trolig føre til både bedre pasientsikkerhet og ryggdekning for ambulansepersonellet.


ISO-sertifisert akuttmottak

Som landets første akuttmottak i Norge har Sykehuset Østfold i Fredrikstad gått gjennom en omfattende prosess for å kvalitetssikre tjenesten, og etter mye  arbeid har de fått ISO-sertifisering. Bambus og permer eller reelle endringer?

Nytt nødnett helse - utsatt fulldrift i Østfold

Det er fremdeles problemer utkallinger fra AMK-sentralen.


Hurtigfrigjøring - kontroversielt?

Svenskene vil ha vitenskapelige bevis på at hurtigfrigjøring ikke er skadelig for de fastklemte før det er aktuelt å ta i bruk metoden. I Norge har metoden vært i bruk i 12 år med kun gode erfaringer.

Russerne importerer hurtigfrigjøring

De drikker vodka. De kjører i fylla. Og de kjører fort. På russiske veier er det mange stygge ulykker. Nå tar de i bruk hurtigfrigjøringsmetoden for fastklemte.

Laerdal - fra produksjonsbedrift til tenkesmie

Det føles nesten som å komme på besøk til en stor familie når du kommer innom dørene hos Laerdal Medical i Stavanger. Alle, og da snakker vi om over fire hundre ansatte fikk et nesten religiøst drag i ansiktet når vi stilte spørsmål om firmaet og de ansattes forhold til egen arbeidsplass.

HLR i sivil

I Drammen fikk to ambulansekarer trent litt ekstra på HLR i fritida i fjor.


Fagartikkel: Taktil stimulering

Å være syk med ulike symptomer for eldre personer, skaper automatisk uro. Hva kan man da gjøre for å skape ro i ambulansetransporten?


Staseslangen

Ambulanse + Privatliv = Usant. Staseslangen er frustrert over makkeren som har litt vel mye privatliv å stri med, og tar det med seg på jobb.


Gammeltida

Ambulanseforum for 10, 20 og 30 år siden. Det er 30 år siden Alexander Kielland-ulykken. Vi ser på hva som skjedde den 27. mars 1980 da hotellplattformen Alexander L. Kielland plutselig fikk slagside og kantret i det stormpiskede havet. Dette er den hittil største ulykken som har rammet Norge i fredstid med 123 drepte og 89 overlevende.

Ambuvalentus

Er skeptisk til avviksmeldingssystemet, etter at en sykepleier tilbød ham rødvin og rene laken da han makulerte en feilplassert pasientrapport. Lever man i frykt for straff i helsevesenet?


Uvanlig løp for ambulansearbeider

Therese Samuelsson tok et år til på videregående for å få studiekompetanse mellom ambulanselinja og lærlingtida.


Redningstjenesten i Johannesburg Sør-Afrika

Vår utenrikskorrespondent Norbert Ziegeler tar oss med til ambulansetjenesten i byen med en av verdens høyeste forekomster av voldelig kriminalitet.

Intensiven sett fra pasientperspektiv

Mange som har vært gjennom intensivbehandling blir traumatiserte etterpå. 5-10 prosent av intensivbehandlingspasientene  påvirkes psykisk på en eller annen måte.

Nytt fra nett

Siden forrige nummer av Ambulanseforum har vi lagt ut flere enn 130 nyheter og medieklipp på nettsiden vår. Her er utdrag fra noen av sakene.

Turboveteranen

Tett på: Trond Boye Hansen er offisielt pensjonert, men det går i et bankende kjør med barneprosjekt i trafikkulykkesforskning, foredrag, kurs, en telefon som ringer konstant og helst ei ambulansevakt i uka.

Stasjonen vår - Bamble

En solid og tradisjonsrik bedrift fra 1946, hvor fjerde generasjon har tiltrådt tjenesten.


Vil du abonnere på Ambulanseforum? Klikk her!