Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 1 2012

Det første nummeret av Ambulanseforum 2012 byr på redningsmannopptak, resertifiseringsnerver i Bergen, en fagartikkel som argumenterer for mer offensiv tilnærming til hjerneslagpasienten prehospitalt, konklusjonen til ambulanseulykkesgruppa etter dødskrasjen i november, og mye, mye mer.

Det første nummeret av Ambulanseforum 2012 byr på redningsmannopptak, resertifiseringsnerver i Bergen, en fagartikkel som argumenterer for mer offensiv tilnærming til hjerneslagpasienten prehospitalt, konklusjonen til ambulanseulykkesgruppa etter dødskrasjen i november, og mye, mye mer. 

Ønsker du å abonnere? Sjekk her! 

Leder

Om kompetanseforståelse: Så kom det en rapport som påpeker at vi har behov for en tydeligere markering av vårt ansvarsområde og ikke minst kompetanseområde i forbindelse med utøvelsen av yrket vårt.

Bilde fra arbeidshverdagen

Fra en ulykke på E6 ved Nes nord for Romerike i februar: En bil blir liggende på taket etter å ha kommet på kanten av veien og tippet rundt. To ambulanseenheter, en operativ leder ambulanse, to brannbiler og luftambulanse på stedet. 

Quis - om fødsel

Ambu 11 på Lukas videregående skole i Malvik har nettopp gjennomgått fødsel, og har laget denne quizen. Lykke til! 

 

Den store opptaksprøven

Mot i brystet, vett i panna, stål i ben og armer, er bare noen av kvalitetene som kreves for å bli redningsmann- eller kvinne i Luftforsvaret. Ambulanseforum ble med på opptaksprøvene på Rygge. 

 

Ulykkesgruppas konklusjoner

Ambulansen holdt for stor fart i forhold til vær og føreforhold og pasienten var mangelfullt sikret i dødsulykken på E16 i fjor. Dette er konklusjonen til Nasjonal ulykkesgruppe Ambulanse.

 

Bachelor paramedicutdanning

Hva vil det si for de som allerede har paramedicutdanning fra før, de som er autoriserte ambulansearbeidere og tenker på paramedicutdanning, de som tar ambulansefag på videregående og de som har eller tar studiespesialisering, at Høgskolen i Oslo og Akershus planlegger å starte en bachelor paramedicutdanning neste år? 

Hvordan ble det fagutdanning?

Det er sikkert mange som ikke kjenner til bakgrunnen for at ambulansefaget i første omgang ble lagt til videregående skolenivå, hør historien her! 

Smånytt

Om logg roll, nasjonalt legevaktnummer, ETCO2-utstyr, felleskatalogapp, ny fagkoordinator i RAKOS, med mer. 

 

 Taushetsplikt ved reisens slutt

Hvordan skal ambulansepersonell lære, hvis de ikke får vite hva som feilte pasienten? spør AMPY. – Taushetsplikten skal ikke være til hinder for god pasientbehandling, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Egensikkerhet: 

Noe vi har lært, men har vi lært det?

Razmus Vårdal Viggen har satt fokus på egensikkerhet i sin paramedicoppgave på Høgskolen i Lillehammer (HiL). I en undersøkelse fant han ut at det er stor forskjell på det man lærer og vet godt, og hvordan man i praksis ivaretar egensikkerheten.

 

Helse Nord: 

Økonomifokus på ville veier? 

Helse Nords styring av akuttberedskapen i Øst-Finnmark er på ville veier både økonomisk og beredskapsmessig, antydet Oddvar Kvalsvik fra anestesiavdelingen ved Klinikk Kirkenes i et innlegg på medisinsk nødmeldekonferanse på Sola i november.

 

Vestre Viken: 

50 år i tjeneste

Hallvard Liseth har jobbet i ambulansetjenesten siden 1962, og har vært med på en utvikling uten like.

 

UF Trondheim: 

Aktiv på tvers

I en ideell verden skulle Trondheims lokallag i Utrykningspersonellets Fellesforbund (UF) ønske at samtrening og hospitering mellom nødetatene var nedfelt i stillingsinstruksen til alt operativt personell.

Felles datasett i norske ambulanser

Det startet som en avviksmelding fra Riksrevisjonen til HOD, et ønske fra akuttmedisinske forskere, og som selvinnsikt fra ledelseshold i enkelte ambulansetjenester: Hva driver man egentlig med i norsk prehospital tjeneste? 

 

Fagartikkel: 

Tid er hjerne

Behandling av hjerneslag i et prehospitalt perspektiv: Nå kjempes det i feil ende av tidsvinduet på 300 minutter, skriver artikkelforfatterne. 

 

Ambulansehistorie

Fra Ambulanseforum nr. 1 1982: "Ambulansetjenesten slik den praktiseres i dag er en medisinsk skandale mener Forbrukerrapporten. De fleste ambulansebilene er enmannsbetjente og det hender at pasienten blir kvalt av sitt eget oppkast fordi de ofte er uten tilsyn under transporten." Med mer! 

Nytt fra nett

Kjappe utdrag fra viktige saker og medieklipp vi har lagt ut på nett.

Nødnett i helsetjenesten: 

Sikkerhet for pasient og personell

Hvordan er nødnett tenkt å fungere og hva regulerer mulighetene våre? Denne artikkelen handler om taushetsplikt og sambandsbruk.

 

Ledervest for brannvesenet

Mange brannvesen har innført standard refleksvest etter rundskriv fra Justis- og politidepartementet i 2005. Vestene er primært gule, men har fagmerking og tekst som skiller de ulike funksjonene på et skadested. Det har likevel vært et behov for å skille og tydeliggjøre mer de ulike funksjonene under innsatser. Med bakgrunn i dette produseres det nå røde refleksvester for lederfunksjoner i brannvesenet.

Ambulansetjenesten i Uganda

Uganda har ikke hatt de beste vilkårene for å bygge opp en god ambulansetjeneste, men den spede begynnelsen til en moderne akuttmedisinsk tjeneste er på vei.

 

Sjølmekka Alcatraz-ambulanse

Mer eller mindre tilfeldig, fikk jeg øye på et utrykningskjøretøy i full vigør ute på den berømte fangeøya Alcatraz - to kilometer utenfor verdensmetropolen San Francisco i USA.

 

Kronikern

Norge, Oslo, Norge: Om skarpe oppdrag, er det et Oslo-fenomen å ligge foran i utviklingen? Hvorfor har ikke flere fulgt opp suksessen med psykebil i Helse Bergen? Trengs det en mer overordnet organisering i Norge? 

Kompetanse i Nord-Møre:

Mild motivasjon på Møre

Motivasjonsdagene i Nordmøre og Romsdal har som hovedmål å motivere til egentrening og økt fokus på fag i hverdagen.

 

 

Kompetanse i Helse Bergen: 

Ingen kjære mor

Det er ikke mange yrker man må opp til "eksamen" hvert eneste år. Den årlige resertifiseringen i Helse Bergen krever at du har nervene under kontroll. 

 

Stay and play på Olav Duun 

Elevene på Olav Duun videregående skole i Namsos føler at de går på Norges beste ambulansefagutdanning.

 

Smånytt om bøker

Akuttmedisinsk triage, Krise og beredskapsledelse. Teamtrening, og Politisamtaler med publikum er alle titler som ble utgitt i fjor, og som kan være verdt å ta en titt på. 

Luft og kjærlighet i Brønnøysund

Hos Lufttransports ambulanseflygjeng i Brønnøysund har det blitt søt musik mellom i hvert fall en pilot og co-pilot. Det har blant annet ført til folketallsøkning. 

 

Ambulansestasjonen på Aure

En idyllisk plass på kysten av Nordmøre huser en gjeng med ambulansepersonell fra fjern og nær i nyoppussede lokaler.