Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum nr. 1 2011

Årets første utgave av Ambulanseforum; et heidundrende nummer med nyheter og reportasjer både fra inn- og utland.

Årets første utgave av Ambulanseforum; et heidundrende nummer med nyheter og reportasjer både fra inn- og utland.

Leder

Forankringen vår. Hvor kommer vi fra? Hvor går vi til? Hvem trenger vi? Hvem trenger vi ikke? Samarbeidet eller mangel på samarbeid med de frivillige tjenestene settes i et historisk perspektiv.

Vernedraktene kommer!

Det kom et bud fra keiser Augustus. Nå er "lekre" gule vernedrakter på vei i posten til alle ambulansetjenester med to sett til hver døgnbil. Innebærer draktene en endring av rutinene ved NBC-oppdrag? Svaret er ja.

Ambulanseautorisasjon - lovendring?

Helsedirektoratet har lagt fram et forslag til ny modell for godkjenning av helsepersonell med utdanning fra land utenfor EØS. Blir det vedtatt vil det få konsekvenser også for helsepersonell fra Norge. - Direktoratets forslag vil innebære en innsnevring av muligheten til å få autorisasjon uten å avlegge eksamen eller fagprøve, sier Otto Christian Rø, avdelingsdirektør for helse-og sosialpersonell i Helsedirektoratet.


Overvinner språkbarrieren

Under en dramatisk tur med en russisk dame som i utgangspunktet ble diagnostisert med en infeksjon av legen, men som viste seg å ha et svangerskap utenfor livmoren i 4-5 måned, skjønte Frank Jakobsen at han trengte et språkverktøy i ambulansen. Han har kommet opp med en løsning som alle ambulanser kan ha nytte av.


Smånytt og quis

Kull 10 på ambulansfaget til Lukas videregående skole har nettopp vært gjennom pensum om hodeskader, og har laget en quis. Test deg selv!Terror i Moskva

36 drepte og  over 180 skadde på flyplassen Domodeva. Er vi forberedt på lignende scenarioer i Norge?


Sikkerhetsbro over Europa

Norge deltar i EU-prosjektet Bridge som skal lage dataverktøy og grensesnitt som gjør at europeiske nødetater og operative organisasjoner kan kommunisere i sanntid ved store krisesituasjoner.


Uføre i Helse Førde?

Før jul fekk Helse Førde varsel om tvangsmulkt av Statens helsetilsyn, om ikkje akuttforskrifta vart følgt opp. Føretaket risikerte bøter 10.000 kroner for kvar av ambulansane som braut krava. Korleis går det no?

Stress og AHLR

Ambulansepersonell utførte AHLR under to betingelser, med og uten eksponering for intenst sosioemosjonelt stress. Hvordan ble kvaliteten på AHLR under disse betingelsene?

Felles datasett i ambulansejournalen?

- Burde vært gjennomført for 20 år siden eller er umulig å få til, sier ambulansesjefene avhengig av hvem du snakker med.

Fagartikkel: Prehospital behandling av STEMI-pasienter

Manglende prehospital behandling ved STEMI medfører unødvendig tidstap i behandlingskjeden. Særlig byambulanser unnlater å gi behandling etter gjeldende retningslinjer.


Ny serie om frivillige: I dette nummeret Røde Kors og Norske Alpine Redningsgrupper avd NOGAR på Oppdal:

Topptrent spisskompetanse

Narg-gutta spiser kalde vinternetter som drops. De er der når den profesjonelle redningstjenesten trenger hjelp for å løse et oppdrag i bratt og utilgjengelig terreng.

Friske fotfolk i fokk

Grytidlig lørdag: ringrever og nyrekrutterte i Røde Kors Oppdal skal på områdeøvelse. Hva driver dem?

Noe å lære av: Etisk dilemma

En melding om en overstadig beruset dame blir til et oppdrag hvor ei mindreårig jente forteller at hun har vært utsatt for et seksuelt overgrep, men nekter å bli med på legevakt eller voldtektsmottak, og ønsker heller ikke at foreldrene skal få vite om hendelsen. Hva gjør ambulansepersonellet?


First Respond i Tyskland

Her er det lovbestemt: AMK-operatører i Tyskland er pålagt å bruke First Respondergrupper når de er godkjente og operative. En unnlatelse vil medføre strafferettslige konsekvenser.


Gammeltida

AF1 1981: Ambulanseeier Tore Holm Larsen får nu betalt for sine oppdrag direkte av pasienten som må presentere og får refundert sine utgifter på trygdekontoret. - Mens det koster 850 000 kroner i Akershus å bemanne en ambulanse døgnet rundt så ber jeg om 550 000 for å drive to ambulanser døgnet rundt .

På dagvakt i New York

Christin og Alexis er paramedics på Manhatten, med et fast hjørne hvor de sitter i ambulansen og blir koordinert til de avanserte oppdragene i de nærmeste kvartalene. Tøff hverdag og røffe jenter.


Edel medalje til norske livreddere

Et godt naboskap mellom land kan være så mangt. Som det å redde liv, da en av 330 skvadrons Sea King plukket opp tolv skipbrudne russere en stormfull vinterdag på Kola-halvøya for tre år siden. Nå er livredderne hedret.


Musikkterapi i ambulansen

Når pasienter må tas inn til sykehuset i ambulanse, er det ofte øyeblikk fylt av smerte og engstelse. Hvordan kan man roe det hele effektivt ned?

Stasjonen vår - Vikna/Nærøy

Stasjonen i Vikna, helt nordvest mot havgapet i Nord-Trøndelag, er blant de største og trolig den mest kvinnerike stasjonen av i alt 16 i fylket.