Hopp til hovedinnhold
Felles situasjonsforståelse er blant temaene på AmbulanseForum 2023 fra 4. til 5. september. Foto: Jørn Finsrud.
Felles situasjonsforståelse er blant temaene på AmbulanseForum 2023 fra 4. til 5. september. Foto: Jørn Finsrud.


AmbulanseForum 2023: Programmet

AmbulanseForum 2023 byr på et innholdsrikt program. Det er nå fullbooket på Thon Hotel Oslo Airport, men vi har ledige rom på Thon Hotel Gardermoen.

Tid: Mandag 4. september og tirsdag 5. september
Sted: Thon Hotel Oslo Airport
Adresse: Balder allé 2, 2065 Ullensaker

I år har AmbulanseForum god grunn til å markere en stor begivenhet. Det er nemlig 50 år siden den første konferansen ble arrangert. Den gang het det Ambulanse73.

– Vi har satt sammen et program som belyser utfordringer for ambulansetjenesten i fremtiden. Samtidig er det også et løsningsrettet program. Det er ikke bare utfordringene, men også stort fokus på det løsningsmangfoldet vi har, sier Maren Ranhoff Hov. Hun er faglig ansvarlig for årets konferanse, og trekker fram viktigheten av at alle som skal jobbe med prehospitale tjenester i fremtiden må engasjere seg.

– Årets forum blir med faglig fokus på problemstillinger vi møter ofte. Vi må ha fokus på mulighetene som ligger i teknologisk utvikling, ressursutnyttelse og kompetanseløft i prehospitale tjenester. Og dette er temaer som vi tar opp på årets konferanse, sier Ranhoff Hov.

Under får du oversikt over årets program, som starter mandag 4. september og avslutter tirsdag 5. september.

Programmet er sist oppdatert 30. august 2023

Program for AmbulanseForum 2023

Mandag 04. september

08.00

Utstillingen åpner

09:00 - 10.50

Samling for innsatsledere helse

Møteleder: Roar Blyverket, innsatsleder OUS.

09:00 - 10.50

Samling for fagutviklere

Møteleder: Per-Erik Eide Hjelle, fagkoordinator Helse Førde.

09.00 - 10.50

Workshop/Møt eksperten

09:30 - 09:45

Innslag fra to utstillere. Scene i utstillingen

11.00 - 11.15

Åpning av AmbulanseForum 2023

Statssekretær  Truls Vasvik, Helse- og omsorgsdepartementet

Del 1

Rammer for tjenesten

11:15 - 11.20

Historisk tilbakeblikk

11.20 - 11.45

Utfordringer for morgendagens ambulansetjeneste

Foredragsholder: Avdelingssjef prehospitale fellestjenester Midt-Norge, Jon-Ola Wattø.

11.45 - 12.10

Hvordan organisere fremtidens akuttmedisinsk kjede

Foredragsholder: Avdelingssjef Bjørn Morten Øen for akuttmedisinsk avdeling, Helse Bergen.

12.15 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

Del 2

Utdanning og rekruttering

14.00 - 14:25

Advanced Clinical Practice for paramedics in the UK

Foredragsholder: Advanced Paramedic Practitioner Mr. Daniel Creton, South East Coast Ambulance Service & St. George´s University, London.

14:25 - 14:35

 Avansert klinisk paramedisin

Foredragsholdere: Paramedic og universitetslektor Carl Robert Christiansen, OsloMet/OUS.

14:35 - 14.50

Rekruttering til ambulansetjenesten

Martin Hauge, Avdelingssjef PTSS og Per Kristian Hyldmo, Medisinsk rådgiver PTSS & Førsteamanuensis UiS.

Del 3

Fag og forskning

14:50 - 15.40

Geriatri

Den geriatriske pasienten
Hva gjør den akutt syke geriatriske pasienten så annerledes enn en ikke-geriatrisk pasient?

Foredragsholder: Professor og overlege Anette Hylen Ranhoff ved Universitetet i Bergen, Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet.

Silver team Drammen sykehus
Om Silver-team og bakgrunnen for opprettelsen.

Foredragsholder: Spesialist i akutt- og mottaksmedisin, Jørn Einar Rasmusen, Drammen Sykehus.

15.40 - 16:00

Den eldre traumepasienten

Foredragsholder: Lege/stipendiat Mathias Cuevas-Østrem, Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

16:00 - 17:00

Kaffe i utstillingen

Innslag fra to utstillere på scenen i utstillingen fra klokken 16:30 til 16:45.

17.00 - 17.30

Prehospital smertelindring

Foredragsholder: Avdelingsoverlege Thomas Wilson, ambulansetjenesten UNN.

17:30 - 18:00

Hvordan gripe utfordringer og tenke løsninger istedenfor problemer?

Hvordan kan ambulansetjenesten være med på å redde et HelseNorge som er livredd for sykdom og har enormt høye krav? En lettbeint og positiv økt med optimisme, men også rom for tunge og vanskelige spørsmål om medisin, filosofi og den kulturen vi lever i.

Foredragsholder: Fastlege og forfatter Kaveh Rashidi.

20:00

Jubileumsmiddag

Tirsdag 05. september

09.00 - 09.05

God morgen!

Del 4

Verktøy og utstyr

09:05 - 09.25

VR teknologi inn i fremtiden 

Foredragsholder: Hanna Hestnes Kaald, Konsulentfagutvikler i Vestre Viken HF.

09:25 - 09:45

Video på AMK: Fra lyd til bilde

Foredragsholder: Siri Idland, OsloMet.

09.45 - 10:25

Hjemme alene med hjemmemonitorering

Hva betyr bruk av hjemmemonitorering for den akutt syke pasienten?
Responssenter – hva er det for hvem, og hva har det å si for helsetjenesten og den akuttmedisinske kjede?

Foredragsholdere: Bjørnar Alexander Andreassen i avdeling velferdsteknologi og rehabilitering. Og Linda Cecilie Grøndal-Eeles, phd-stipendiat Senter for helse og teknologi, Universitetet i Sør-Øst Norge

10:25 - 11.25

Kaffe i utstillingen

10:25 - 11.25

Workshop / Møt eksperten

10:35 - 10.50

Innslag fra to utstillere på scenen i utstillingen

11:25 - 11:45

Fremtidens AMK-system

Foredragsholder: Oddbjørn Hagen, prosjektleder AMK IKT.

11.45 - 12.00

Innføring av eStroke i Nordlandssykehuset

Foredragsholder: Fagkonsulent John Helge Flage ved Nordlandssykehuset HF.

Del 5

Operativt

12.00 - 12.45

Egensikkerhet for helsepersonell

Setter vi egen sikkerhet foran helsehjelp, eller er det trygt nok?

Foredragsholdere: Innsatsleder Roar Blyverket i OUS, universitetslektor Jeanette Viggen Andersen, OsloMet/Paramedic OUS og universitetslektor Ola Græsli.

1245 - 14.00

Lunsj med besøk i utstillingen

13:15 - 13.30

Innslag fra to utstillere på scenen i utstillingen

14.00 - 14.45

Felles situasjonsforståelse -  er det mulig?

Samvirkestudium på Politihøgskolen.

Foredragsholder: Ida Marie Laier Johnsen (Politioverbetjent PHS) Egil Løken (Helse), Jon Roger Mikkelsen (Politi) og Christine Abbott (Brann).

14.45 - 15.20

Framtidens trafikkulykker

Hvordan kan ny teknologi i kjøretøy redusere pasientskader ved trafikkulykker.

Foredragsholder: Bård Morten Johansen fra Trygg Trafikk.

15:20

Avslutning