Hopp til hovedinnhold


Ambulanseforum 2017 i bilder

Nesten 700 var innom årets Ambulanseforum og Redningskonferansen sitt erfaringsseminar. Over 60 foredrags- og workshopholdere deltok på Ambulanseforum og IKT-Forum som gikk parallelt, samt 48 utstillere. Det var full aktivitet på Thon Congress Gardermoen den 26. – 27. september. Her er bilder fra første dag. 

Glad for å se så mange på undervisningsledersamlinga!

Workshop i penetrerende traumer - undersøkelse og behandling

Her instruerer Jørgen Melau, ambulansearbeider, anestesisykepleier og doktorgradsstudent i stapping.

BHLR-konkurranse i regi av NRR/Norsk selskap for gjenoppliving

Fødsel - viktige og livreddende grep

Weronica Roksvåg og Christina Hernandez, erfarne jordmødre ved OUS, i aksjon.

Møt eksperteen: Sepsis-case

Rune Aalvik, medisinsk rådgiver i Helse Bergen, har bygd inn egne retningslinjer i ambulansejournalen til Helse Bergen.

Møt eksperten: Slagtriage

NIHSS-skår kan være med å gi en mer presis diagnostikk. Denne sesjonen var i regi av Maren Ranhoff Hov og Karianne Larsen som holder på med doktorgrad om hjerneslagambulansen i Østfold, samt seks av paramedicene som jobber på MSU - Mobil Stroke Unit.

Workshop i hypotermi

Banak-metoden ble demonstrert.

Linn Therese Hagen (t.v), Helse Bergen og Dag Uno Furuknap (nummer to t.v.), Helse Nord-Trøndelag demonstrerte metoden.

Møt eksperten: SIPA - sikkerhet i prehospitalt arbeid

Tom-Even Sollied, paramedic OUS og instruktør i Verge ga en innføring i deres metode.

Møt eksperten: Pit crew CPR - hvordan gjøre enda bedre AHLR

Erfarne fasilatorerer fra SAFER i Stavanger demonstrerte metoden som når den blir systematisk innført i ambulansetjenester påviselig gir høyere overlevelsestall.

IKT-Forum gikk som parallell søyle på konferansen i år

Traumesesjon og workshops i regi av NKT Traume

Torben Wisborg, leder for Nasjonal kompetansetjenesten for traumatologi, sto bak en sesjon om traumenytt og fire workshops.

Anestesilege Ingrid Elise Hoff om sjokk- og blødningskontroll

Nevrokirurg Terje Sundstrøm om lette og moderate hodeskader

Cirka en tredjedel av deltakerne deltok i BHLR-konkurransen

Målet var egentlig 100 %, men vi får jobbe videre med det. Her er daglig leder i Ambulanseforum i aksjon.

Blide fjes på Fagforbundets stand

Nytt fra Locus

AMK Oslo ønsker å rekruttere

Schiller - ny utstiller

Med spennende og lett multimonitor.

Prometheus - ny utstiller

Physio-Control var der alle dagene

Physio-Control har nærmere 95 prosent av markedet for mekaniske kompresjonsmaskiner (MCPR) i Norge. Flere og flere tjenester får Lucas.

Alere har også en versjon av kompresjonsmaskiner

Luftveishåndtering - er det noe nytt?

Infiniti Medical tok praten.

Hjerneslagambulansen var med i utstillingen i år

God stemning på Snøggs stand

Siste sesjon i år: På oppdrag for Norge i Middelhavet