Hopp til hovedinnhold


AmbulanseForum 2014 - program

AmbulanseForum 2014 på the Qube Gardermoen byr på to stappfulle dager med akuttmedisin i fokus.

Fagprogrammet per 25.09 (pdf) 

Savner du noen temaer? Se også Redningskonferansen 2014 

Her er årets priser

Påmelding her

Første dag vil workshopene ha samvirketemaer, og vi håper at folk fra andre redningsetater også finner veien!

Workshops: Skadestedsledelse, ledelse ved ulykker, CBRNe, simulering, ultralyd, kapnografi, prehospital intraossøs kanylering og uttak av bil.
Noen av foredragstemaene: Prehospital pasientsikkerhet, skadestedstaktikk, crew resource management (CRM), Akuttutvalgets arbeid, best practice på AHLR, akutt geriatri, CT i ambulansen, neste generasjons ambulansearbeider, nødmeldetjeneste, akuttkjeden, nye redningshelikoptre, taushetsplikt versus medias behov for informasjon og hverdagen på sosiale medier med mer.