Hopp til hovedinnhold


Velkommen til AmbulanseForum 2014!

Over 50 forelesere og workshopholdere, og over 50 utstillere står klare til tidenes konferanse. 

I år har vi ti workshops og hele to events.
Vi får tilbakemeldinger på at fagprogrammet i år ser veldig bra ut.
Et svært dagsaktuelt konferanseprogram - et must for oppegående ambulansepersonell.

Workshops: CBRNe - ebola - verneustyr og prosedyrer, simulering - den psykisk ustabile pasienten, ultralyd, kapnografi, prehospital intraossøs kanylering, skadestedsledelse, ledelse ved ulykker og uttak av bil.

Noen av foredragstemaene: Prehospital pasientsikkerhet, crew resource management (CRM), Akuttutvalgets arbeid, akutt geriatri, prehospital hjerneslagdiagnostikk, neste generasjons ambulansearbeider, nødmeldetjeneste, akuttkjeden, nye redningshelikoptre, taushetsplikt versus medias behov for informasjon og hverdagen på sosiale medier med mer.

Logo2013_3