Hopp til hovedinnhold


AmbulanseForum 2012 - program

Høstens happening! Foredragsprogram og workshops er på plass etter noen siste justeringer. AmbulanseForum 2012 går av stabelen den 1-2. oktober på Gardermoen.


Høstens happening! Foredragsprogram og workshops er på plass etter noen siste justeringer. AmbulanseForum 2012 går av stabelen den 1-2. oktober på Gardermoen. 
ALLER SISTE VERSJON: Program Ambulanseforum 2012 (pdf)
(Oppdatert sist 28. september) Nå med workshops inkludert. Meld deg på her! 
To fulle dager med faglige foredrag om medisinske, operative og redningstekniske temaer og nyheter. Workshops. Physio-Control show under middagen. Stor akuttmedisinsk utstilling.
Konferansen foregår på Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen 1-2. oktober.
Kommer du via Gardermoen? Ta shuttlebuss 44 fra holdeplass B25.
FORTSATT NOEN LEDIGE PLASSER IGJEN: Påmeldingsinformasjon her
Nytt i år: Paneldebatt om behovet for nasjonale krav til tjenesten når det gjelder sertifisering av personell, framtidens ambulansefag, prosedyrer og nasjonale krav til tjenesten. Hva trengs i en ny akuttforskrift?
Framtidens ambulansefag: Det går mot en bachelor paramedic på Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), og Universitetet i Stavanger (UiS) skal starte opp en master i Prehospital Critical Care; vi får høre om begge deler. Vi får også besøk fra Sverige, som blant annet skal fortelle om ambulansesykepleiernes nasjonale kompetansebeskrivelse som nylig er utarbeidet.
Operativt arbeid:  Burde det være en felles utdanning i innsatsledelse for alt innsatspersonell? Hvordan bør vi organisere oss ved masseskadesituasjoner og hvilke erfaringer har vi med operativ utdanning i høgskolesystemet.
Ambulanseledelse og pasientsikkerhet: Hvordan lage en god sikkerhetskultur? Flere innledere vil ta for seg ulike sikkerhet- og pasientsikkerhetsaspekter i norsk ambulansetjeneste.
Noen av de medisinske temaene: Verdens største trombolysestudie, slagambulanser på hjul, traumatiske hodeskader, sepsis, respirasjonssvikt, akutt funksjonssvikt, smertelindring, ultralyd og det akutt syke barnet.
Operative hendelser: 22. juli-rapporten skal diskuteres, vi får høre om utfordringer under stormen Dagmar og bussulykken i Skaidi.
AMK og operative systemer: Det blir en egen sesjon om AMK, og det blir foredrag om nasjonal kjernejournal, elektronisk pasientjournal (EPJ), framtidens IKT-løsninger prehospitalt og felles datasett i norske ambulanser.
Den vanskelige kommunikasjonen: Vi er stolte av å presentere svært solide foredragsholdere som vil snakke om kommunikasjon i utfordrende situasjoner: Den suicidiale i akuttfasen, håndtering av den psykotiske pasienten, dialog med og behandling av rusbrukere, kontaktskapende og konfliktdempende språkbruk blir noen av temaene.
Som alltid vil vi ha en event! Gled dere!
Årets partner er Physio-Control.
AmbulanseForum har hatt Norges største konferanse og utstilling i prehospital akuttmedisin siden 1975.

Hjertelig velkommen!