Hopp til hovedinnhold
Nytt ambulansefly fra Babcock. Foto: John Trygve Tollefsen / BSAA


– Ambulanseflyet er et tungrodd og perifert hjelpemiddel

Både de ansatte på flyet selv, kommuneoverleger i regionen og AMK Helgeland mener ambulanseflyet som er stasjonert i Brønnøysund er underutnyttet lokalt.

Både piloter, basesjef og flysykepleiere fra Helgelandssykehuset som jobber om bord på ambulanseflyet som er stasjonert i Brønnøysund mener flyet blir for dårlig utnyttet på Sør-Helgeland.

– Vi blir ikke brukt nok lokalt. Vi er underutnyttet som ressurs, mener anestesisykepleier Ole Jacob Kristiansen.

Alltid klare, sjeldent brukt

Brønnøyværingen får raskt støtte hos kollegene for dette.

– Vi står klare her hele tiden. Alltid klare. Men ofte får vi høre at lokale leger ikke engang vil prøve å bestille fly fordi de har gitt opp å få det. Jeg får stadig høre at det er oppdrag som har gått med bil eller båt som vi bur- de hatt i stedet, som igjen hadde vært bedre for pasientene. Det er trasig, for vi blir utrolig lite brukt slik det er nå og jeg mener Brøn- nøy, Helgeland og tjenesten selv fortjener at vi blir brukt mer, sier anestesisykepleier Svein Ole Våg som opprinnelig er sømnavæ- ring.

Kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen i Sømna bekrefter inntrykket de ansatte på flyet sitter med. Han understreker at han ikke har noe kritikk å komme med mot de ansatte på flyet, men sier han opplever ambulanseflyet som en «vanskelig tilgjengelig ressurs».

– Dette er noe vi ønsker å bruke akutt, ikke til bagateller. Men som legevaktleger og fastleger så er vi veldig perifere til flyet. Vi får veldig lite informasjon om hvordan helseforetaket ønsker at vi skal bruke det og får stort sett tilbakemelding om at det ikke er tilgjengelig når vi ber om det. Enten grunnet samtidighetskonflikter eller fordi det ikke er indikasjon for flybruk. Eller det kan være værmessige eller personellmessige utfordringer. Når vi bestiller flyet så vet vi aldri når vi får flyet eller om vi får flyet, sier Bredesen.

Han nevner psykiatriske pasienter med behov for innleggelse som eksempel.

– Vi er blant områdene i landet med lengst avstand til nærmeste akuttpsykiatriske avdeling. Det er i Bodø. Det gir en kjøretid på minimum åtte timer over Tosfjellet og Saltfjellet. Enhver legevaktleges skrekk er å få akuttpsykiatriske problemstillinger på vakt. En av de vanligste problemstillingene er logistikk. Hvordan skal vi få denne pasienten på en verdig og forsvarlig måte til Bodø – innenfor en fornuftig tidsramme. Det kan ofte ta et halvt til et helt døgn før vi får pasienten på sykehus.

Bredesen ser flere områder der flyet er underutnyttet lokalt.

– De som er aller sykest bruker man ofte helikopteret for å frakte, der det er anestesilege om bord. Da er helikopteret en fin ressurs å ha, men til veldig mange andre oppdrag, der vi har litt mer tid og avstandene er store så hadde det vært veldig bra for pasienten om vi fikk bruke flyet. Et eksempel er bruddskader på eldre pasienter. Å ha gamle folk humpende i en bil i 4–5 timer i bil til Mo i Rana er ikke bra. De er for friske til å få helikopter, men er egentlig for syke til å fraktes med bil. Disse pasientene burde få fly, mener kommuneoverlegen.

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsene, sier AMK Tromsø og Flykoordineringssentralen (FKS)

Leder for AMK Tromsø og Flykoordineringssentralen (FKS), altså de ansvarlige som bestemmer hvem som skal få ambulansefly og når, synes det er trist at lokale leger er misfornøyd med flytjenesten, men kjenner seg ikke igjen i kritikken.

AMK Tromsø-leder Ellen Dahlberg og leder for flykoordineringssentralen Trond Bjørnar Pedersen sier de ikke kjenner seg igjen i store deler av kritikken fra kommuneoverlege Rolv-Jørgen Bredesen i Sømna.

Dahlberg og Pedersen mener pasientstatistikk dokumenterer at flytjenesten brukes også lokalt. I nimånedersperioden fra 1. juli 2019 og fram til 1. mai 2020 ble det registrert følgende oppdrag på Helgeland med ambulansefly:

Brønnøysund: 52 gjennomførte, 13 kansellerte (65 bestilte oppdrag)

Mosjøen: 99 gjennomførte, 18 kansellerte (117 bestilte oppdrag) Sandnessjøen: 211 gjennomførte, 18 kansellerte (229 bestilte oppdrag)

Mo i Rana: 296 gjennomførte, 36 kansellerte (332 bestilte oppdrag).

– Statistikken viser godt over 600 gjennomførte oppdrag på Helgeland. De 85 kanselleringene kan være eksempelvis grunnet vær, operative forhold og/eller mangel på følgepersonell ved psykiatri.