Hopp til hovedinnhold


Ambulansefag vurderes lagt ned

Fylkeskommunen vurderer å legge ned andreåret ved ambulansefag i Lakselv.

Fylkeskommunen vurderer å legge ned andreåret ved ambulansefag i Lakselv.

Les hele saken i Finnmark Dagblad: Vurderes lagt ned

Årsaken er at Helse Finnmark ikke tilbyr mange nok lærlingplasser. Tirsdag avgjør fylkeskommunen om ambulansefaglinja i Lakselv fortsatt skal ha et andreår.

– Innstillingen er at det andre skoleåret blir innstilt. Det hele er trist. For vi har bygd opp et kjempegodt tilbud ved skolen vår, sier rektor Sylvi Johnsen ved Lakselv videregående skole.

Da linja for ambulansefag ble opprettet i Lakselv, skjedde det på bakgrunn av et uttalt lærlingbehov hos Helse Finnmark. Etter nyttår i år ga imidlertid helseforetaket beskjed om at de ikke kunne ta inn lærlinger, og at elevene måtte se seg rundt etter andre alternativer.

– Vi føler ikke at vi blir tatt på alvor av ledelsen i Helse Finnmark. Vi har prøvd å si ifra, men det virker ikke som om de tar oss seriøst, sukker Eirik Flæthe Granaas som er elev ved linjen i Lakselv.

Nå vurderer altså også fylkeskommunen behovet for deler av utdanningen. For læretiden er halve utdanningen, og man ser ingen hensikt i å utdanne noen som ikke får fullført løpet sitt.

Klinikksjef Ståle Ackermann ved Prehospital avdeling i Kirkenes er øverste leder for ambulansetjenesten i Finnmark. Han medgir at helseforetaket i 2009 har valgt å ta inn færre lærlinger, men hevder at dette bare er en midlertidig ordning.

– Beslutningen om ikke å benytte midler på å ta inn nye lærlinger, er et internt vedtak som kun gjelder for 2009. Vi har ikke avviklet lærlingordningene våre, sier Ackermann.

At hans midlertidige ordning likevel kan føre til at andreåret ved ambulansefaglinja i Lakselv legges på is, vil han ikke si for mye om.