Hopp til hovedinnhold


Ambulansefag for vaksne

Høyanger vidaregåande skule får ambulanseutdanning som vaksenopplæring.


Høyanger vidaregåande skule får ambulanseutdanning som vaksenopplæring.

Les heile saka på NRK: Ambulansefag for vaksne

Bakgrunn: Ambulanseutdanning i  Høyanger

Treng utdanna ambulansepersonell

Det vedtok hovudutvalet for opplæring med seks mot to røyster måndag.

Helsefagutdanning lagd på is

Planane om ei delt line for utdanning av helsefagarbeidarar og ambulansepersonell er dermed lagde på is, seier leiaren i hovudutvalet, Gunnvor Sunde.

- Vi satsar på å få til eit vaksenopplæringstilbod, for Helse Førde treng faglærde på ambulansane. Dei har eit krav på seg om å få det til i 2010.

For få læreplassar

Planane om ei delt line med utdanning av helsefagarbeidarar og ambulansepersonell i Høyanger rakna. Det viste seg m.a. at Helse Førde ikkje kan stille med fleire læreplassar i ambulansefag enn dei har hatt til denne tid. Helseføretaket har i tillegg mange i ambulansektoren som manglar fagopplæring.

Opp til skulen og Helse Førde

Difor vedtok hovudutvalet for opplæring mot røystene til SV og Frp eit vaksenopplæringstilbod i Høyanger. Dei to som røysta imot meiner at fylkesutvalet burde avgjere denne saka,der det no vert opp til Helse Førde og Høyanger vidaregåande skule å avgjere kor mange som skal få dette vaksenopplæringstilbodet til hausten.

Få søkjarar

- Utdanninga i helsefag for ungdom var vanskeleg å få til fordi det var så få som hadde søkt. Så har vi eit godt kompetansemiljø innan helsefag i Høyanger som vi ikkje har lyst å misse, difor valde vi eit vaksenopplæringstilbod.

- Korleis skal dette finansierast?

- Det er vaksenopplæringmidlar. Helse Førde stiller med materiell.

- Er dette ei fullgod løysing?

- Vil berge kompetansen

- Ikkje fullgod, men når det ikkje var nok søknader ynskjer vi å berge kompetansen, og vi har eit arbeidsgjevaransvar for dei tilsette, og vi håpar at vi hausten 2010 igjen kan tilby helsefagarbeidarutdanning i Høyanger.