Hopp til hovedinnhold


Ambulansedrift i minus for NTS

På grunn av finanskrisen og kontraktssituasjonen på ambulansedriften foreslår styret at det ikke betales utbytte for 2008.

På grunn av finanskrisen og kontraktssituasjonen på ambulansedriften vil styret foreslå for  generalforsamlingen at det ikke betales utbytte for 2008.

Finn NTS' delårsrapport fra 4. kvartal 2008 her

"Den relativt store resultatnedgangen i perioden skyldes i alt vesentlig sterk kostnadsøkning knyttet til høye premier og store tilleggsavsetninger relatert til KLP-pensjon for sykepleiere (ambulansepersonell).

Regnskapet for året preges også av at enkelte områder i Midt-Norge har hatt høy overtidskostnad som følge av udekket bemanningsbehov og store engangskostnader knyttet til oppstart av mange nye stasjoner/områder i 2008.

Vi har i fjerde kvartal 2008 nedskrevet merverdier knyttet til kontrakt med vel TNOK 1.300. Nedskrivningene er basert på at kontantstrømmene på ambulanseområdet er vesentlig svakere enn forutsatt i forbindelse med innarbeidelsen av datterselskapet Ambulansetjenesten Elverum AS i konsernregnskapet ved kjøpstidspunktet."

Dette er noen av det Namsos Trafikkselskap skriver i sin rapport for 4. kvartal 2008.