Hopp til hovedinnhold


Ambulansebåter til 31 millioner

Det går mot ei avklaring på om Helgeland får tre nye ambulansebåter eller ikke.

Det går mot ei avklaring på om Helgeland får tre nye ambulansebåter eller ikke, skriver Helgeland Arbeiderblad.

Helgeland Regionråd skal torsdag og fredag ta stilling til forslaget om finansiering av de tre nye ambulansebåtene som skal stasjoneres på Vega, Dønna og Lurøy eller Rødøy. Ambulansebåtene har hele Helgeland, med unntak av Hattfjelldal og Grane som nedslagsfelt.

I forslaget til vedtak ber Helgeland Regionråd om at kommunene slutter seg til forslaget om kostnadsfordeling mellom kommunene og Helgelandssykehuset.

Dyrere for Vevelstad

Den foreslåtte kostnadsfordelingen gir mange av helgelandskommunene økte utgifter til ambulanse og legeskyssbåt. I forslaget ligger at de berørte helgelandskommunene dekker 7.250.000 kroner, mens helseforetaket dekker 23.750.000 kroner av de totale utgiftene på kroner 31.000.000. Vevelstad er blant kommunene som i dette forslaget vil komme dårligere ut økonomisk.

– Vi har per i dag eget opplegg med legeskyssbåt, og ser at det blir mye dyrere å bli en del av det nye tilbudet, sier ordfører i Vevelstad Ken-Richard Hansen.

– Hvor mye dyrere blir det nye forslaget?

– Jeg har ikke gått konkret inn på tallene, men så umiddelbart at det blir en annen kostnad, sier han. Vevelstad som har mellom 500 og 1.000 innbyggere må betale 300.000 i et fast beredskapsbeløp etter det nye forslaget. I tillegg må de betale 600 kroner per innbygger med behov for båt ved legebesøk.

Alle må med

Ordfører i Nesna Ronny Sommerro er blant medlemmene i samhandlingsutvalget for ambulansebåtene. Han forklarer at det er en ny finansieringsmodell som nå gjør at alle kommunene må bli med på avtalen for ikke å velte den.

– Det er litt komplisert, for slik det er i dag er det kommunene som betaler for legeskyssbåten, mens sykehuset dekker ambulansetjenesten. Kommunenes kostnad blir utregnet etter en kilometerfordeling på slutten av året, sier Sommerro.

I det nye forslaget er det meningen at kommunen betaler for beredskapen, i tillegg til en enkeltsum for pasienter med behov for legeskyss.

– Helgelandssykehuset argumenterer med at kommunene får penger til ambulansetjeneste i rammetilskuddet, fortsetter han.

– Hva med kommuner som allerede har egen ordning?

– Reglene sier at kommunene og helseforetakene skal samarbeide. Og slik dette forslaget er lagt opp må alle kommunene i nedslagsfeltet være med, ellers kan vi risikere å sitte igjen med et dårligere tilbud. Kanskje vi bare får økonomi til to båter, sier Sommerro.

– Hvordan kommer din kommune ut?

– Jeg har ikke sett på hvordan Nesna kommer ut, men det som er sikkert er at for noen kommuner blir det en billigere ordning, mens for andre blir det dyrere.

– Hvilken ideell organisasjon er det tenkt samarbeid med?

– Det vil jeg ikke kommentere ut fra konkurransehensyn.

Målet er at kommunene gir sin tilslutning innen 10. desember, slik at endelig avtale med båteier kan signeres.

Les hele saken i Helgeland Arbeiderblad