Hopp til hovedinnhold
To nye ambulansemodeller på vei inn. Og begge er så nye, at det foreløpig ikke finnes et eneste foto å by på. Foto: Skisser fra Emergency Norway.
To nye ambulansemodeller på vei inn. Og begge er så nye, at det foreløpig ikke finnes et eneste foto å by på. Foto: Skisser fra Emergency Norway.


Ambulanseåret 2023: Comeback for Mercedes Sprinter

Med nye anbud og modellskifte, står Mercedes Sprinter og Ford Ranger klare til å dominere norsk ambulansetjeneste.

2022 ble det store året for VW Crafter med hele 94 nye ambulanser.  Men med store leveranseutfordringer hos produsenten VAG, duppet antallet ned til 37 Craftère under fjoråret. Og nå er MB Sprinter 419 tilbake i manesjen, etter en ny anbudskonkurranse gjennomført av Sykehusinnkjøp.

Annerledesåret 2023

2023 kan godt karakteriseres som annerledesåret. Produsentene anslår at 120 ambulanser er antallet i et normalår, noe 121 nye ambulanser i 2022 er et godt eksempel på. Men så var det håndbrekket på i 2023, med kun 62 nye ambulanser. Og det er ikke Helseforetakene som har skrudd til tommeskruen, men bilprodusentene som ikke klarer å levere.

– Det har vært et svært utfordrende år, sier Ronny Sørensen hos Emergency Norway.

– Først og fremst fordi det har vært knyttet stor usikkerhet og lite forutsigbarhet til produksjonsplanene til VAG, noe som har vært vanskelig å forholde seg til oss og ikke minst kundene, fortsetter han.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.