Hopp til hovedinnhold
Foto: Live Oftedahl (2016)


Ønsker overgangsordninger

Lovforslaget om å gi paramedisinere autoriasjon har skapt debatt i sosiale medier den siste tiden.

Ambulanseforum.no publiserte nylig leserinnlegget: «Krise i ambulansetjenesten», der ambulansearbeider Jan- Øystein Rise Nygård skriver at: «Ambulansearbeiderne har i dag ingen reell mulighet for videreutdanning for å heve seg til paramedisin-nivå. Det danner et skille hvor ambulansearbeideren risikerer å bli degradert til sjåfører/assistenter.

Han er ikke den eneste som har adressert dette problemet i sosiale medier den siste tiden.

Det er startet en underskriftskampanje der det fremmes krav om overgangsordning for ambulansearbeidere og for sykepleiere med videreutdanning i Nasjonal Paramedic.

Diskusjonen på sosiale medier den siste tiden har i stor grad dreid seg om hvorvidt personer med Nasjonal Paramedic-utdanning også må få bli inkludert i autoriasjonsordningen, og om skillet mellom ambulansearbeidere med fagbrev og paramedisinere nå risikerer å bli enda større.

Må dokumentere at de oppfyller kravene

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.